Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Ảnh hưởng bởi Covid-19, Đà Nẵng miễn phí tiền nước sinh hoạt cho hộ nghèo

Hoàng Vinh - 26/05/2020, 23:34 GMT+7 | Nhân ái
Đối với các hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo theo chuẩn thành phố sẽ được miễn giảm tiền nước trong vòng 3 tháng từ tháng 4 đến tháng 6/2020. Ảnh minh họa Đối với các hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo theo chuẩn thành phố sẽ được miễn giảm tiền nước trong vòng 3 tháng từ tháng 4 đến tháng 6/2020. Ảnh minh họa

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng thống nhất miễn, giảm tiền sử dụng nước sạch trong thời gian diễn ra Covid -19 cho các đối tượng sử dụng nước sạch do Dawaco và Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi cung cấp.

Cụ thể, miễn toàn bộ 100% tiền sử dụng nước sạch (đã bao gồm tiền dịch vụ thoát nước) đối với các cơ sở được dùng làm nơi cách ly tập trung của thành phố được UBND thành phố quy định.

Miễn tiền sử dụng nước sinh hoạt tối đa là 10m3/tháng và tiền dịch vụ thoát nước tương ứng với khối lượng nước sạch sinh hoạt, đối với các hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo theo chuẩn thành phố được UBND phê duyệt tại Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 24/3/2020.

Thời gian áp dụng miễn, giảm là 3 tháng liên tục từ tháng 4 đến tháng 6/2020.​


Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm