An Giang: Đánh giá chuyên cần của học sinh khi học trực tuyến

An Giang: Đánh giá chuyên cần của học sinh khi học trực tuyến

Trong đó văn bản này, sở GD&ĐT đề nghị Trưởng phòng GD&ĐT chỉ đạo Hiệu trưởng các trường tiểu học, THCS trên địa bàn chỉ đạo giáo viên lựa chọn một số nội dung trọng tâm, một số bài tập, bài giảng quan trọng đã được ghi hình, quay video… gửi cho học sinh thông qua nhiều hình thức khác nhau trên hệ thống tin nhắn, email, group của lớp, trang web của trường, liên lạc điện tử; có thể thông qua hoạt động như dạy học trực tuyến, hoặc thông qua các ứng dụng OTT như Viber, Zalo…

Tiếp tục phối hợp với nhà mạng để triển khai hiệu quả dạy học trực tuyến miễn phí, tăng cường giao bài tập về nhà cho học sinh, hướng dẫn các em làm bài và trả kết quả trên hệ thống khóa học để giáo viên theo dõi, kiểm tra, nắm tình hình học tập.

Các trường huy động giáo viên có am hiểu về công nghệ thông tin, đặc biệt là tranh thủ sự hỗ trợ của giáo viên Tin học tham gia vào hoạt động dạy học trực truyến. Thông qua việc dạy học trực tuyến, giáo viên có thể theo dõi, kiểm tra bài làm của học sinh, căn cứ vào sản phẩm học tập học sinh đã nộp trên hệ thống khóa học để xem xét tính chuyên cần của các em vào cuối học kỳ và cuối năm học. Phối hợp với gia đình học sinh có biện pháp quản lí hoạt động học tập của học sinh qua internet, trên truyền hình, và nhận xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập đã giao cho học sinh.

Đối với cấp tiểu học, khi học sinh đi học trở lại, Sở GD&ĐT đề nghị các trường cần tổ chức rà soát đánh giá kết quả học tập của học sinh, từ đó yêu cầu giáo viên rà soát tinh giản nội dung dạy học và điều chỉnh kế hoạch dạy học đảm bảo cho học sinh có đủ kiến thức, kỹ năng để hoàn thành chương trình lớp học như quy định tại khung thời gian năm học của tỉnh đã điều chỉnh.

Đối với cấp THCS, đề nghị phòng GD&ĐT hướng dẫn các trường THCS trên địa bàn chủ động xây dựng kế hoạch dạy học và phân phối chương trình điều chỉnh theo hướng tinh giản nội dung dạy học phù hợp với thực tế của địa phương và nhà trường, nhưng không cắt xén tùy tiện, thiếu khoa học, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng chương trình cấp THCS hiện hành; đồng thời chủ động dự kiến các phương án thực hiện chương trình dạy học trong trường hợp học sinh có thể tiếp tục phải nghỉ học do dịch bệnh có diễn biến khác (nếu có).

Về việc này, Sở đã chỉ đạo Hội đồng bộ môn cấp tỉnh biên soạn chương trình, kế hoạch dạy học theo hướng điều chỉnh, dự kiến hoàn thành trong tháng 3/2020 để các địa phương tham khảo, tùy tình hình thực tế có thể áp dụng nếu thấy phù hợp.

Sở GD&ĐT sẽ tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, nắm tình hình triển khai thực hiện hoạt động dạy và học của các đơn vị; kịp thời khen thưởng, động viên những tập thể và cá nhân có cách làm hay, hiệu quả; đồng thời sẽ phê bình những tập thể và cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm.