3 thí sinh vi phạm quy chế thi môn Ngữ văn kỳ thi tuyển vào lớp 10 Hà Nội

3 thí sinh vi phạm quy chế thi môn Ngữ văn kỳ thi tuyển vào lớp 10 Hà Nội

Theo báo cáo nhanh từ 172 điểm thi trên địa bàn thành phố, tính đến 9h, công tác tổ chức kỳ thi tại 100% điểm thi đều bảo đảm đúng yêu cầu về tiến độ. Tình hình an ninh trật tự, an toàn tại các điểm thi và các khu vực xung quanh điểm thi được duy trì nghiêm túc. Toàn thành phố chưa ghi nhận sự cố đặc biệt nào.

Việc giữ nghiêm kỷ luật phòng thi tiếp tục được quán triệt tới tất cả thành viên tham gia tổ chức kỳ thi ở mọi khâu, với tinh thần quyết tâm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, thực chất.