10/8: HN Thủ tướng CP triển khai Đề án PCGDMN 5 tuổi

10/8: HN Thủ tướng CP triển khai Đề án PCGDMN 5 tuổi
10/8: HN Thủ tướng CP triển khai Đề án PCGDMN 5 tuổi ảnh 1

Hội nghị quy mô toàn quốc, trực tuyến qua mạng Chính phủ tại điểm cầu Hội trường Chính phủ, 63 điểm cầu tại hội trường UBND của 63 tỉnh, thành phố và 01 điểm cầu tại Văn phòng Bộ GD7DDT. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân sẽ chủ trì tại điểm cầu Hội trường Chính phủ.

Hội nghị sẽ có sự tham dự của  đại diện Lãnh đạo của các Bộ, ngành Trung ương, các cơ quan Đảng và Quốc hội; đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố; đại diện các Sở GD&ĐT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên - Môi trường, BHXH tỉnh; Lãnh đạo UBND một số huyện khó khăn trong tỉnh, Trưởng phòng GD&ĐT huyện và các Phòng liên quan thuộc huyện khó khăn; đại diện Lãnh đạo của một số trường mầm non trong tỉnh.

Tại Hội nghị, lãnh đạo một số UBND các tỉnh, thành phố sẽ báo cáo về các giải pháp thực hiện Đề án, các đề xuất, kiến nghị, đồng thời thảo luận và đăng ký thực hiện phổ cập.

Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi chính thức được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 9/2/2010. Đề án tập trung vào 3 nội dung chính: Phổ cập mẫu giáo 5 tuổi; giữ vững, củng cố nhà trẻ và mẫu giáo 3- 4 tuổi; xây dựng thêm trường mầm non đạt chuẩn quốc gia tại các huyện khó khăn. Trong đó, lấy phổ cập mẫu giáo 5 tuổi làm trọng tâm.

Theo đề án này, điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng và hệ thống trường, lớp mầm non phải đủ cho phổ cập mẫu giáo 5 tuổi, tỉ lệ huy động cháu dưới 5 tuổi phải duy trì không thấp hơn hiện nay. Từ nay đến năm 2015, có 39.000 phòng học cho lớp mẫu giáo 5 tuổi được kiên cố hóa; đào tạo mới và nâng chuẩn cho 22.400 giáo viên; 100% trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non được học chương trình giáo dục mầm non mới, chuẩn bị tâm thế cho trẻ bước vào học lớp 1… 

Đan Thảo