10 năm quên cấp ngân sách cho TTHTCĐ: Không thể “đem con bỏ chợ”?

GD&TĐ - Trước yêu cầu bức bách của cơ sở, trước sự chỉ đạo quyết liệt của Bí thư tỉnh ủy Lê Đình Sơn vì sao 10 năm “quên” cấp kinh phí cho các Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ), Sở Tài chính Hà Tĩnh đã có những động thái đầu tiên, nhưng chưa biết đến lúc nào mới được giải quyết?
Ông Trần Thanh Bình, Chủ tịch Hội khuyến học Hà Tĩnh thẳng thắn nói: Không thể giải tán TTHTCĐ.
Ông Trần Thanh Bình, Chủ tịch Hội khuyến học Hà Tĩnh thẳng thắn nói: Không thể giải tán TTHTCĐ.

Sở Tài chính đá "quả bóng" trách nhiệm lạc sân?

Mặc dầu, ngày 27/10/2008, Bộ Tài chính có Thông tư 96 về việc hướng dẫn cấp kinh phí cho các TTHTCĐ rất cụ thể và chi tiết, nhưng sau 10 năm, Sở Tài chính Hà Tĩnh vẫn không báo cáo, tham mưu cho tỉnh để thực hiện. Bỏ mặc cho các trung tâm rơi vào cảnh “hữu sinh vô dưỡng” dẫn đến “èo ọt” không thực hiện được chức năng, nhiệm vụ.

Trong phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 10, HĐND Khóa XVII, ông Lê Đình Sơn,  Bí thư Tỉnh ủy đã yêu cầu ông Hà Văn Trọng - Giám đốc Sở Tài chính trả lời thắc mắc của đại biểu “vì sao không cấp kinh phí cho TTHTCĐ?” và phải báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 30/7.

10 năm quên cấp ngân sách cho TTHTCĐ:  Không thể “đem con bỏ chợ”? ảnh 1
Những buổi học tập tại cơ sở tại các đơn vị TTHTCĐ diễn ra sôi động, thu hút nhiều người. 

Ngày 29/7/2019, Sở Tài chính đã có công văn số 2845/STC-NSHX gửi UBND tỉnh theo “đúng thời hạn”.

Trái ngược với sự kỳ vọng, mong muốn của hơn 200 TTHTCĐ trong toàn tỉnh, công văn này chỉ dừng lại việc cung cấp thông tin đánh giá, xếp loại của các huyện gửi lên và đề nghị UBND tỉnh giao cho Sở GD&ĐT phối hợp với các huyện và Hội khuyến học tỉnh chỉ đạo nội dung, phương thức hoạt động của Trung tâm để “có cơ sở tham mưu cho UBND Tỉnh bố trí kinh phí”.

Theo báo cáo của Sở Tài chính về việc đánh giá hoạt động của TTHTCĐ có 9/13 huyện, thành phố, thị xã báo cáo và xếp loại đối với 231 trung tâm, trong đó xếp loại Tốt: 90, loại Khá 89, loại TB: 41 và yếu: 11 (3 đơn vị không báo cáo kết quả xếp loại là TX Hồng Lĩnh, huyện Vũ Quang và huyện Lộc Hà).

Về tình hình hoạt động, Sở Tài chính báo cáo “cơ bản chưa chủ động trong xây dựng kế hoạch, còn hạn chế trong việc điều tra nhu cầu người học...phân công nhiệm vụ không rõ ràng”.

10 năm quên cấp ngân sách cho TTHTCĐ:  Không thể “đem con bỏ chợ”? ảnh 2
Sở Tài chính đề nghị "giải tán" TTHTCĐ có đúng với chức trách, nhiệm vụ? 

Trao đổi với Báo GD&ĐT về văn bản này, rất nhiều Giám đốc TTHTCĐ ở cơ sở cho rằng Sở Tài chính “đá lạc sân” bởi: Chức năng, nhiệm vụ và hình thức tổ chức của TTHTCĐ đã được Bộ GD&ĐT ban hành rất rõ hơn 10 năm trước tại Quyết định số 09/2008/QĐ- BGD&ĐT ngày 24/3/2008 về “Ban hành quy chế hoạt động của TTHTCĐ tại xã, phường, thị trấn”.

Việc đánh giá, xếp loại TTHTCĐ là nhiệm vụ của Sở GD&ĐT sao Sở Tài chính lại lấn sân? Trong khi nhiệm vụ của Sở Tài chính là tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện cấp kinh phí, kiểm tra việc sử dụng kinh phí cấp cho TTHTCĐ từ ngân sách nhà nước thì lại “cố tình quên” mặc cho Sở GD&ĐT và Hội khuyến học tỉnh Hà Tĩnh nhiều năm đề xuất đến mức gay gắt, quyết liệt.

Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tại nghị trường rất rõ ràng là yêu cầu Sở Tài chính trả lời vì sao đến nay không cấp kinh phí? Phải chăng, Sở Tài chính vẫn tiếp tục né tránh trách nhiệm bằng cách chuyển sang làm việc thay của Sở GD&ĐT?

Câu hỏi đặt ra ở đây, tại sao TTHTCĐ ở các tỉnh khác lại phát huy hiệu quả rất thiết thực cho nhân dân được thụ hưởng còn ở Hà Tĩnh thì hữu danh vô thực, hoạt động kém hiệu quả, thậm chí có nơi chỉ có bộ máy nằm im không hoạt động trong nhiều năm qua?

Câu trả lời chắc chắn mấu chốt là ở việc có hay không cấp kinh phí. Một vị Giám đốc TTHTCĐ thẳng thắn: “Không cấp kinh phí thì lấy gì mà hoạt động?”

Không thể giải tán TTHTCĐ

Một điều được dư luận cho là Sở Tài chính “đánh bùn sang ao” khi trình UBND tỉnh giao cho UBND cấp huyện “Đình chỉ hoặc giải thể những đơn vị TTHTCĐ hoạt động không hiệu quả và báo cáo về Sở Tài chính trước ngày 15/8/2019”.

Một lần nữa, Sở Tài chính lại cố tình đá quả bóng trách nhiệm của mình về cho các Trung tâm vi phạm “Quy chế tổ chức hoạt động TTHTCĐ” mà không thừa nhận việc các TTHTCĐ không thể hoạt động do không được cấp kinh phí từ Ngân sách Nhà nước theo Thông tư của Bộ Tài chính trong hơn 10 năm. Việc các TTHTCĐ không hoạt động được, vi phạm quy chế là điều đương nhiên.

10 năm quên cấp ngân sách cho TTHTCĐ:  Không thể “đem con bỏ chợ”? ảnh 3
 Ông Hà Văn Trọng- Giám đốc Sở Tài chính trả lời tại Kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 8, "không cấp kinh phí là do các trung tâm hoạt động không hiệu quả?".

Liên quan đến vấn đề này, ông Trần Thanh Bình - Chủ tịch Hội Khuyến học Hà Tĩnh thẳng thắn: “Tuyệt đối không thể đình chỉ, giải thể các TTHTCĐ bởi trước hết nhiệm vụ chính của các Trung tâm này là công tác phổ cập – xóa mù chữ, là nơi để cho nhân dân “học tập suốt đời”, là công tác tuyên truyền, vận động, tư vấn cho nhân dân về mọi mặt trong cuộc sống..."

"Mới đây nhất, ngày 14/6/2019, Quốc hội khóa 14 vừa thông qua Luật giáo dục trong đó tiếp tục khẳng định TTHTCĐ nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân với tư cách là “giáo dục thường xuyên” với 2 nhiệm vụ tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật gồm “Chương trình xóa mù chữ và chương trình đáp ứng yêu cầu cùa người học; cập nhật kiến thức, kĩ năng, chuyển giao công nghệ”. Lâu nay, các Trung tâm không hoạt động được là do không có kinh phí, việc làm cần thiết hiện nay là kịp thời cấp kinh phí gắn với việc củng cố, nâng cao chất lượng chứ không phải là bàn đến việc đình chỉ và giải thể” - ông Bình nói.

10 năm quên cấp ngân sách cho TTHTCĐ:  Không thể “đem con bỏ chợ”? ảnh 4
Hội khuyến học tỉnh Hà Tĩnh đã có nhiều văn bản gửi tỉnh. 

Ông Trần Trung Dũng - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, khẳng định: “Trong thời gian sớm nhất, Sở sẽ chỉ đạo các Phòng GD&ĐT phối hợp với Hội Khuyến học tham mưu cho UBND các huyện củng cố lại tổ chức để trả lại đúng chức năng nhiệm vụ của TTHTCĐ. Nhưng nếu không được cấp kinh phí theo quy định thì chắc chắn sự việc khó có thể giải quyết”.

Hà Tĩnh có sớm cấp được kinh phí cho các TTHTCĐ, câu trả lời đang nằm ở Sở Tài chính của tỉnh này.

Ngày 17/7, Báo GD&ĐT có bài viết “Hà Tĩnh: Vì sao 10 năm “quên” cấp ngân sách cho trung tâm học tập cộng đồng?” phản ánh xung quanh việc tỉnh này đã hàng chục năm qua không hề cấp kinh phí ban đầu, thường xuyên cho hơn 200 TTHTCĐ. Trong khi đó, Bộ Tài chính quy định rõ tại Thông tư 09/2008/TT-BTC hướng dẫn “Về việc cấp ngân sách nhà nước cho các Trung tâm học tập cộng đồng”.