Xử phạt hơn 2,2 tỷ đồng 8 doanh nghiệp vi phạm bảo vệ môi trường

GD&TĐ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải vừa ký, ban hành các Quyết định xử phạt hành chính 8 cơ sở, doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại phường Phong Khê (thành phố Bắc Ninh).
Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Cụ thể, tại Quyết định số 856/QĐ-XPVPHC, UBND tỉnh xử phạt Công ty TNHH sản xuất và thương mại giấy Tiến Mạnh số tiền 350 triệu đồng về hành vi vi phạm hành chính không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định. Quy định tại: điểm d, khoản 4, Điều 11 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (Nghị định số 155/2016/NĐ-CP).

Quyết định số 857/QĐ-XPVPHC, UBND tỉnh xử phạt Công ty TNHH sản xuất dịch vụ thương mại Hoàng Thái, số tiền 260 triệu đồng về hành vi vi phạm không xây lắp công trình bảo vệ môi trường theo quy định. Quy định tại: điểm m, khoản 1, Điều 9 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (Nghị định số 155/2016/NĐ-CP).

Quyết định số 858/QĐ-XPVPHC, UBND tỉnh xử phạt Công ty cổ phần giấy Hoàng Ngân, số tiền 128 triệu đồng về hành vi vi phạm xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 05 m3/ngày (24 giờ). Quy định tại điểm a, khoản 6, Điều 13 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (Nghị định số 155/2016/NĐ-CP)

Quyết định số 859/QĐ-XPVPHC, UBND tỉnh xử phạt Công ty TNHH sản xuất và thương mại giấy Thảo My, số tiền 350 triệu đồng về hành vi vi phạm không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định. Quy định tại: điểm d, khoản 4, Điều 11 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (Nghị định số 155/2016/NĐ-CP)

Quyết định số 860/QĐ-XPVPHC, UBND tỉnh xử phạt Công ty sản xuất và thương mại Vạn Thành - (TNHH), số tiền 405 triệu đồng về hành vi vi phạm xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 05 lần đến dưới 10 lần trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 05 m3/ngày (24 giờ); không có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành theo quy định. Quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 13 và điểm n, khoản 1, Điều 9 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (Nghị định số 155/2016/NĐ-CP)

Quyết định số 861/QĐ-XPVPHC, UBND tỉnh xử phạt Hợp tác xã cổ phần Long Khánh, số tiền 180 triệu đồng về hành vi vi phạm không xây lắp công trình bảo vệ môi trường theo quy định Quy định tại: điểm đ, khoản 3, Điều 10 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (Nghị định số 155/2016/NĐ-CP).

Quyết định số 862/QĐ-XPVPHC, UBND tỉnh xử phạt Công ty TNHH sản xuất giấy Thanh Hà, số tiền 180 triệu đồng. Quyết định số 863/QĐ-XPVPHC, UBND tỉnh xử phạt Công ty TNHH sản xuất, dịch vụ thương mại một thành viên Việt Tiến, số tiền 350 triệu đồng.

Các cơ sở, doanh nghiệp vi phạm trên bị xử phạt tổng số tiền xử phạt hơn 2,2 tỷ đồng; bị đình chỉ hoạt động trong thời gian từ 4 tháng 15 ngày đến 9 tháng và buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường mới được phép hoạt động trở lại.

Chất lượng giáo viên dân tộc quyết định không nhỏ tới chất lượng giáo dục dân tộc. Ảnh: Đức Trí.

Chuẩn hóa đội ngũ giáo viên dân tộc

GD&TĐ - Giáo viên người dân tộc thiểu số quan trọng trong phát triển giáo dục dân tộc.Trước đổi mới giáo dục việc nâng chất đội ngũ này cần được quan tâm.
Cán bộ Điện lực huyện Tuần Giáo kiểm tra an toàn tại các trạm biến áp trên địa bàn.

Nỗ lực mang điện về vùng khó

GD&TĐ - Là tiêu chí thứ 4 trong 19 tiêu chí xây dựng NTM, Điện có vai trò quan trọng phục vụ nhu cầu sinh hoạt và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.