Xếp lương cho giáo viên được tuyển dụng đã có thời gian đóng BHXH

GD&TĐ - Năm 2007 tôi xin vào làm chuyên viên của Sở GD&ĐT và hưởng lương hệ số 2,34; mã ngạch 15a.202. 
Ảnh có tính chất minh họa/internet
Ảnh có tính chất minh họa/internet

Tôi được Sở hợp đồng làm việc và được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Năm 2011 tôi xin thôi việc nhưng vẫn bảo lưu chế độ bảo hiểm xã hội. Trước khi thôi việc tôi đã hưởng lương bậc 2, hệ số 2,67.

Năm 2015, tôi dự tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức vào làm giáo viên và đã trúng tuyển. Tôi được xếp lương bậc 1, hệ số 2,34; mã ngạch 15a.201.

Xin hỏi quý Tòa soạn, cách xếp lương như trường hợp của tôi có đúng hay không? – Nguyễn Hoàng Yến (hoangyen***@gmail.com).

* Trả lời:

Theo Điều 10 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2013 “Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối viên viên chức”, quy định: Người trúng tuyển viên chức được miễn thực hiện chế độ tập sự khi có đủ các điều kiện sau:

- Đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong ngành, lĩnh vực cần tuyển từ đủ 12 tháng trở lên;

- Trong thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

- Người được tuyển dụng đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, nếu không có đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này thì phải thực hiện chế độ tập sự.

- Thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người được tuyển dụng đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng (nếu có) tính vào thời gian xét nâng lương lần sau khi bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp.

Theo thư bạn viết, bạn đã có thời gian làm chuyên viên và đóng BHXH bắt buộc tại sở GD&ĐT, sau đó bạn xin thôi việc và có bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc.

Tuy nhiên, lần tuyển dụng sau bạn được tuyển dụng vào làm giáo viên không phải là chuyên viên của Sở. Hai công việc này có liên quan đến nhau nhưng không phù hợp với quy định tại Khoản 3 Điều 10 của Thông tư số: 15/2012/TT-BNV.

Do đó, căn cứ vào quy định nêu trên, thời gian công tác ở Sở GD&ĐT của bạn trước đó sẽ không được tính vào thời gian xét nâng lương lần sau khi bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp mới là giáo viên. Vì vậy, việc bạn được xếp lương bậc 1, hệ số 2,34; mã ngạch 15a.201 là phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước.

Chương trình “Trường em thay áo mới” tiến hành sơn mới trường học tại Sóc Trăng.

Trường học Sóc Trăng 'thay áo mới'

GD&TĐ - Tỉnh Sóc Trăng vừa nghiệm thu và bàn giao các điểm trường được sơn mới trong chương trình “Trường em thay áo mới” tại huyện Thạnh Trị, Mỹ Xuyên.