Xây dựng báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 19 của Trung ương

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 22/9, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn chủ trì cuộc họp về xây dựng báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 19 của BCH Trung ương Đảng.  

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn chủ trì hội nghị và đưa ra một số ý kiến chỉ đạo.
Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn chủ trì hội nghị và đưa ra một số ý kiến chỉ đạo.

Lắng nghe các ý kiến đóng góp

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đánh giá, Nghị quyết 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đóng vai trò rất quan trọng đối với ngành Giáo dục.

Các mục tiêu trong nghị quyết cả chung lẫn cụ thể đều phải đánh giá rõ xem đã đạt được ở mức độ nào, lộ trình ra sao, nhiệm vụ giải pháp cụ thể làm đến đâu, kết quả thế nào... Mỗi phần cần phải có nhận định, đánh giá cũng cần sắp xếp hợp lý. Kết quả đạt được cũng phải cụ thể, hạn chế, nguyên nhân ở đâu để đưa vào đề xuất kiến nghị về mặt quan điểm, định hướng.

Đại diện Vụ Kế hoạch tài chính cho biết, trong thời gian qua đã ban hành cơ chế chính sách về học phí. Tuy nhiên, thực tế triển khai 2 năm qua về lộ trình thực hiện Nghị định 81 vẫn chưa thực sự hoàn thành trong việc tạo cơ chế tự chủ cho các cơ sở giáo dục.

Các danh mục dịch vụ sự nghiệp công từ ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo đã được triển khai. Về kết quả đạt được trong chuyển đổi đơn vị tự chủ tài chính, đến năm 2021 đã có 11/21 đơn vị tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư, 10 đơn vị tự chủ chi thường xuyên. Khó khăn vướng mắc: Các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nhiều quy định về pháp luật. Mức thu học phí thấp, gây khó khăn cho lộ trình tự chủ, nhất là các cơ sở giáo dục đại học.

Cuộc họp dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn và đại diện các cục, vụ liên quan.

Cuộc họp dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn và đại diện các cục, vụ liên quan.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học Thái Văn Tài cho biết, có hai việc ảnh hưởng rất lớn đó là, Luật Giáo dục 2019 đã đưa 1 nội dung tại điều 99: Đối với những địa bàn trên cùng một đơn vị mà trường công lập không đáp ứng được nhu cầu học tập theo định mức thì Nhà nước phải bù mức học phí đó. Điều này đẩy mạnh công tác xã hội hóa, nâng cao vai trò của các trường tư thục. Số lượng trường tư thục đầu tư vào giáo dục tiểu học ngày càng cao.

Theo Nghị định 24, yêu cầu HĐND các địa phương ban hành các danh mục dịch vụ phù hợp với thực tế địa bàn. Trong quyết định 1233 năm 2018 của Bộ GD&ĐT. Việc sắp xếp các cơ sở giáo dục đã xảy ra thực tế số trường liên cấp đang có xu hướng tăng vọt. Trong phần đánh giá giáo viên ở báo cáo, nên hiểu thuật ngữ "giáo viên thừa" thực chất là số giáo viên cần đào tạo thêm.

Đề xuất những kiến nghị có giá trị

PGS.TS Nguyễn Xuân Thành - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học phát biểu ý kiến góp ý tại buổi họp.

PGS.TS Nguyễn Xuân Thành - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học phát biểu ý kiến góp ý tại buổi họp.

PGS.TS Nguyễn Xuân Thành - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học cho hay, thực tế cho thấy còn một số vướng mắc ở địa phương. Việc dồn, dịch điểm trường, người thì tăng mà biên chế lại giảm. Điều này khiến các em học sinh rất thiệt thòi, giáo viên lại vất vả. Vùng sâu vùng xa thì rất khó dồn học sinh 45 em/lớp... Về tài chính, tiền chỉ chi cho lương giáo viên, tiền chi thường xuyên trả cho tiền điện nước cũng không có. Cơ chế quản lý tài chính cần thực hiện linh hoạt, thực tế hơn.

Đại diện Vụ Giáo dục đại học cho biết, vấn đề nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học đã được nêu trong Luật Giáo dục đại học. Cơ chế tự chủ đại học vẫn còn nhiều thách thức, nhất là cơ chế chính sách để thu hút các nguồn lực ngoài ngân sách. Việc quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học đang được triển khai, phải phù hợp với Luật quy hoạch cũng như các nghị định của Chính phủ. Việc nâng cao chất lượng quản trị giáo dục đại học cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Lãnh đạo Cục Cơ sở vật chất cũng nhấn mạnh, đơn vị có nhiệm vụ hướng dẫn các địa phương việc sắp xếp lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông. Thực tế, việc dồn ghép cơ học dẫn tới thực trạng nhiều trường dồn vào làm một. Nhất là tiểu học dồn chung với THCS trở thành trường Tiểu học - THCS. Thời gian mỗi tiết học cũng khác nhau, đầu mối nhân sự cũng sẽ khác nhau.

Đại diện Văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ GD&ĐT cho hay, về nội dung đề cương báo cáo cơ bản mới chỉ nói được những gì đã làm được. Trong quá trình triển khai sẽ đổi mới các đơn vị sự nghiệp ở các vụ bậc học. Việc giảm đội ngũ viên chức ở phổ thông 10% nếu gặp khó khăn sẽ kiến nghị Chính phủ nhằm điều chỉnh cho phù hợp với thực tế...

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn yêu cầu các đơn vị, vụ cục liên quan cần nghiên cứu nghiêm túc và chỉnh sửa, góp ý cho dự thảo báo cáo theo từng mảng cụ thể. Ví dụ, công tác thể chế hóa nghị quyết cần liệt kê và có bảng kèm theo, không nên kể lể dài dòng. Những nội dung chính của Nghị quyết 19 đã thực hiện được những điểm nào; khó khăn vướng mắc gì về thể chế của nghị quyết thì cần đề xuất cụ thể, viết ngắn gọn và đảm bảo tính thuyết phục cao. Ngoài ra, cần thêm phần đánh giá, kiến nghị chung để làm nổi bật những việc ngành Giáo dục làm được hay chưa làm được. Trong đó, vấn đề năng lực quản trị các nhà trường, định mức kinh tế kỹ thuật, biên chế phải làm rõ...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ