rssheader

13/06/2021

Truyện cười: Vợ mơ ước lên... cung trăng

Vui Tính (St) - 07/05/2021, 14:37 GMT+07 | Xả xì trét
Truyện cười: Vợ mơ ước lên... cung trăng

- Nếu có một điều ước, em sẽ ước gì?

- Em ước được sống trên mặt trăng.

- Tại sao phải đi xa vậy?

- Vì ở trên đó em chỉ còn nặng bằng 1/6 trọng lượng dưới mặt đất.

- !!!

 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm