rssheader

25/07/2021

Truyện cười: Sao họ không tự làm?

Vui Tính - 18/06/2021, 09:30 GMT+07 | Xả xì trét
Truyện cười: Sao họ không tự làm?

- Cái gì đây?

- Đó là cái chuông ông ạ!

Ông giật thử cái dây rồi nói:

- Ta có nghe thấy nó reo đâu.

- À, nó không reo ông ạ. Nó sẽ làm sáng đèn báo hiệu ở phòng các hộ lý.

- Vô lý thật! Nếu các hộ lý muốn đèn của phòng họ sáng thì họ phải tự bật chứ.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm