rssheader

16/04/2021

Truyện cười hay: Tóc bạc chung tình nhất

Vui Tính (St) - 26/02/2021, 06:00 GMT+07 | Xả xì trét
Truyện cười hay: Tóc bạc chung tình nhất

- Theo ngài, phụ nữ tóc vàng, tóc hung, tóc đen... hạng nào chung tình nhất?

Anđrê suy nghĩ một lát rồi trả lời:

- Chỉ có những người phụ nữ tóc bạc là chung tình nhất!

**********

Mình sẽ giúp

Hai người bạn tri ân nói chuyện với nhau:

- Hai tuần nay, mình không ngủ được. Mình cần gấp 100 ngàn đô la mà chẳng biết vay ai bây giờ.

- Cậu cứ đến chỗ mình, mình sẽ giúp!

- Cậu cho mình vay 100 ngàn đô la thật chứ?

- Không, mình cho cậu thuốc ngủ!

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm