rssheader

16/04/2021

Truyện cười hay: Nỗi khổ khó tả khi nói lắp

Vui Tính (St) - 02/03/2021, 08:20 GMT+07 | Xả xì trét
Truyện cười hay: Nỗi khổ khó tả khi nói lắp

- Anh... anh... làm ơn... ơn... ơn... x... x... em giúp mấy giờ rồi ạ?

Anh ta xem đồng hồ, ngẫm nghĩ một lúc rồi lẳng lặng bỏ đi. Bạn gái hỏi:

- Sao anh đã xem đồng hồ rồi mà không trả lời cho người ta?

- Anh sợ... s... s... ơ... ợ nó... nó... nó nghĩ là anh nh... nh... nh... nhại nó thì phiền lắm

************

Một người trong đó có tật nói lắp. Hai người đang nói chuyện với nhau thì người nói lắp nói :

- Này… mày… có… nhìn… thấy… cô… gái… xinh… đẹp… kia… không?

- Ðâu ?

- Cô… ấy… đi… mất… rồi .

- Thế mà cũng nói .

- Kìa… mày… có… thấy…

Người bạn kia bực mình quá bèn hô bừa lên cho qua chuyện :

- Rồi tao thấy rồi.

Anh chàng nói lắp hỏi:

- Mày… thấy… rồi… sao … còn… dẫm… vào… bãi.. phân… chó… vậy ?

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm