rssheader

19/09/2021

Truyện cười: 10 ly và hai giờ đêm

Vui Tính - 23/04/2021, 08:53 GMT+07 | Xả xì trét
Truyện cười: 10 ly và hai giờ đêm

- Tôi đã dặn ông bao nhiêu lần rồi, đừng uống quá hai ly và phải về nhà trước 10 giờ đêm!

- Ôi, xin lỗi bà, tôi cứ hay bị lẫn hai con số ấy.

***********

Không nghe lời

Bố chất vấn con trai:

- Bố nghe mẹ nói, con chẳng chịu nghe lời mẹ phải không?

- Dạ, con con…

- Thôi, đừng quanh co nữa, hãy nói cho bố biết, làm thế nào mà con lại… làm được như thế.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm