rssheader

24/10/2020

Tên trộm nhắn tin xin khổ chủ mật khẩu iCloud để bán được giá

03/08/2019, 10:42 GMT+07 | Xả xì trét
Tên trộm nhắn tin xin khổ chủ mật khẩu iCloud để bán được giá
Chia sẻ nhận được hàng nghìn lượt thích và bình luận.

Chia sẻ nhận được hàng nghìn lượt thích và bình luận.

Tên trộm lấy lý do lâm vào đường cùng.

Tên trộm lấy lý do lâm vào đường cùng.

Và hứa sau này sẽ trả.

Và hứa sau này sẽ trả.

Lý do chỉ lấy 1 cái.

Lý do chỉ lấy 1 cái.

Đồ ăn trộm vẫn giữ lại chứ chưa bán.

Đồ ăn trộm vẫn giữ lại chứ chưa bán.

Theo Vnexpress
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm