rssheader

09/05/2021

Nỗi niềm đầu hói

Vui Tính - 12/04/2021, 20:37 GMT+07 | Xả xì trét
Nỗi niềm đầu hói

Cô gái làm đầu hỏi:

- Thưa ông cần làm  gì ạ?

Người đàn ông trả lời :

- Tôi muốn cấy tóc, nhưng tôi không chịu được đau đớn, nếu cô làm đầu tôi có tóc như tóc của cô thì tôi trả cho cô 500 đô la.

Rất nhanh cô gái khi đã làm đầu mình trọc giống ông khách.

********

Một ông già đầu hói gần trọc chỉ còn vài sợi nhưng tuần nào ông cũng chăm chỉ đi đến hiệu cắt tóc. Bà vợ ở nhà vô cùng lấy làm lạ bèn hỏi ông:

- Đầu ông còn có ba sợi tóc mà bày đặt đi cắt làm gì? Mà mỗi lần ông đi cắt về tôi chẳng thấy có khác tí nào cả, vẫn còn ba sợi.

- Ấy, bây giờ công nghệ hiện đại rồi, người ta cắt đâu cần kéo mà vẫn làm hài lòng khách đấy!

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm