rssheader

31/10/2020

Những ảnh hài hước trong ngày

Vui Tính - 27/08/2019, 16:42 GMT+07 | Xả xì trét
Sang đường ở xứ này thầy phải cẩn thận. Sang đường ở xứ này thầy phải cẩn thận.
 Chém gió cũng vừa thôi...
Chạy mất cả dép. 
Này thì câu cá quên việc nhà này. 
Không cẩn thận gì cả. 
Lỗi quá. 
Vợ chồng giận nhau thì phải làm gì. 
Thông mình làm gì nó cũng nhàn.
Khi đi chợ mua được món yêu thích. 
Chiêu lạ đây. 
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm