rssheader

01/03/2021

Những ảnh hài hước trong ngày

Vui Tính - 07/08/2019, 11:43 GMT+07 | Xả xì trét
Ức lắm rồi đấy. Ức lắm rồi đấy.
Thấy tôi giỏi chưa. 
Nghề nào cũng có nỗi khổ. 
Khi bạn quá nhàn chán. 
Dân chơi nó cũng khác. 
Không ai qua nổi anh hết. 
Đen thôi mà. 
Sao họ làm được nhỉ. 
Đố ai lấy được đồ của anh.
Tiên tri...
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm