rssheader

26/10/2020

Có ai dám vào nhà vệ sinh thế này không?

20/09/2019, 10:44 GMT+07 | Xả xì trét
Bài đăng nhận được hàng chục nghìn lượt thích. Bài đăng nhận được hàng chục nghìn lượt thích.

Chiếc cửa nhà vệ sinh từ bên ngoài nhìn vào.

Chiếc cửa nhà vệ sinh từ bên ngoài nhìn vào.

Đúng là có một sự nhầm lẫn tai hại ở đây.

Đúng là có một sự nhầm lẫn tai hại ở đây.

Theo Vnexpress
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm