Vĩnh Phúc lưu ý công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia năm học 2017-2018.
Ảnh: báo Vĩnh Phúc
Ảnh: báo Vĩnh Phúc

Trong văn bản gửi các phòng GD&ĐT, các trường THPT, Sở này đề nghị phòng GD&ĐT thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các trường THCS theo Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2017-2020, phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có 100% các trường THCS đạt chuẩn quốc gia.

Kiểm tra, rà soát toàn bộ các tiêu chuẩn theo qui định tại Thông tư 47/2012/TT-BGDĐT đối với các trường chuẩn đã quá hạn và đến hạn phải công nhận lại trong năm học 2017-2018 nhằm xây dựng và duy trì kết quả của trường đạt chuẩn quốc gia. Tổng hợp kết quả tự kiểm tra báo cáo Sở .

Chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương lập kế hoạch đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia, đặc biệt chú trọng đối với các trường thuộc xã xây dựng nông thôn mới. Riêng năm 2017, toàn tỉnh có 6 trường THCS thuộc các xã nông thôn mới gồm: Đức Bác thuộc huyện Sông Lô; Đạo Trù, Đạo Trù II thuộc huyện Tam Đảo; Hướng Đạo thuộc huyện Tam Dương; Nghĩa Hưng, Vân Xuân thuộc huyện Vĩnh Tường.

Tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp để duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục theo đúng chuẩn kiến thức kỹ năng cấp học của các trường THCS nói chung, trong đó có các trường chuẩn quốc gia.

Đối với các trường THPT chưa đạt chuẩn, Sở GD&ĐT yêu cầu thành lập Tổ công tác do 1 lãnh đạo nhà trường làm Tổ trưởng phụ trách công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia. Rà soát hiện trạng nhà trường so với các tiêu chuẩn của Thông tư 47/2012/TT-BGDĐT báo cáo Sở.

Đồng thời, tăng cường các biện pháp chuyên môn để nâng dần chất lượng giáo dục (theo đúng chuẩn kiến thức kỹ năng), sớm đạt theo qui định của trường chuẩn. Chủ động tham mưu, đề xuất với Sở GDĐT các giải pháp về đội ngũ, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị theo tiêu chuẩn của trường chuẩn.

Đối với các trường đã đạt chuẩn được 5 năm cần kiểm tra công nhận lại: Tiến hành tự kiểm tra, rà soát, bổ sung các điều kiện so với tiêu chuẩn của trường chuẩn, báo cáo Sở (qua phòng GDTrH) kết quả tự kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ gửi Sở GDĐT đề nghị công nhận lại...