Vĩnh Long: Tổ chức 3 điểm thi tại cụm địa phương

GD&TĐ - UBND tỉnh Vĩnh Long chính thức phê duyệt kế hoạch tổ chức thi THPT quốc gia năm 2015 của Sở GD&ĐT Vĩnh Long.
Vĩnh Long: Tổ chức 3 điểm thi tại cụm địa phương

Theo kế hoạch này, Hội đồng thi do Sở GD&ĐT chủ trì sẽ đặt tại 3 điểm trường THPT: Bình Minh, Mang Thít và Nguyễn Thông .

Các trường đặt điểm coi thi sẽ được khảo sát về cơ sở vật chất, tình hình an ninh, trật tự và sẽ được sửa chữa (nếu có) để đảm bảo điều kiện làm việc cho các hội đồng thi.

Hội đồng thi liên tỉnh theo cụm thi Trà Vinh, Cần Thơ do Trường ĐH Trà Vinh và Trường ĐH Cần Thơ tổ chức.

Sở GD&ĐT Vĩnh Long cho biết sẽ có văn bản đề nghị các ban ngành hữu quan như Điện lực, Công an, Y tế, Thông tin truyền thông có kế hoạch hỗ trợ công tác tổ chức thi của Hội đồng thi Vĩnh Long.

Khi có phương án bố trí hội đồng thi chính thức, Sở GD&ĐT tiếp tục thông tin cho các ban nganh hữu quan để vụ thể hóa kế hoạch phối hợp, hỗ trợ.

Công tác in sao đề thi sẽ theo lịch làm việc của Hội đồng thi do Trường ĐH Cần Thơ chủ trì, Ban vận chuyển đề thi của Hội đồng thi Vĩnh Long sẽ tiếp nhận đề thi từ ĐH Cần Thơ, vận chuyển về Vĩnh Long và bảo quản tại địa điểm đặt Hội đồng thi Vĩnh Long

Lực lượng công an, an ninh và thanh tra thi tham gia giám sát, bảo vệ tất cả các khâu từ bàn giao, vận chuyển về Vĩnh Long; bảo quản tại Hội đồng thi và bàn giao đến các điểm thi.

Kế hoạch cũng phân công rõ trách nhiệm của Sở GD&ĐT; Công an tỉnh; Sở Tài chính; Điện lực tỉnh; Sở Y tế; Sở Thông tin và Truyền thông; UBND huyện, thị xã, thành phố; các trường học đặt hội đồng điểm thi; các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên trong tổ chức kỳ thi THPT quốc gia tới.