Video

Cơ chế đổ mồ hôi của cơ thể

Cơ chế đổ mồ hôi của cơ thể

GD&TĐ - Đổ mồ hôi là cơ chế tự nhiên giúp hạ thân nhiệt và được điều khiển bởi hệ thần kinh tự chủ, vì vậy không thể kiểm soát được.