rssheader

05/12/2020

Văn hóa là mục tiêu và động lực của phát triển

Hà An - 26/03/2019, 00:00 GMT+07 | Văn hóa
Phó Thủ tướng gắn Huân chương hạng Ba lên lá cờ truyền thống của trường Phó Thủ tướng gắn Huân chương hạng Ba lên lá cờ truyền thống của trường

Ôn lại chặng đường 60 năm qua, PGS.TS Phạm Thị Thu Hương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường ĐH Văn hoá Hà Nội đã đào tạo được gần 50.000 cử nhân, hơn 3.500 thạc sĩ, tiến sĩ, cung cấp nguồn nhân lực lớn cho ngành văn hóa, thể thao và du lịch cả nước, những nhà quản lý, văn nghệ sĩ giỏi có mặt trên khắp mọi miền của Tổ quốc góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc.

Từ 4 ngành đào tạo ban đầu đến nay, trường đã trở thành một đại học đa ngành với 29 chương trình đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ.

Nhà trường đã thiết lập quan hệ hợp tác thường xuyên, hiệu quả với 50 trường đại học lớn và các tổ chức khoa học uy tín các nước như Mỹ, Italia, Anh, Bỉ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan… liên kết triển khai nhiều hoạt động hợp tác khoa học và đào tạo có hiệu quả.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thay mặt Chính phủ đã gửi tới tập thể nhà trường lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Phó Thủ tướng, chỉ rõ: Không chỉ mang trọng trách “soi đường cho quốc dân đi”, văn hóa còn là mục tiêu và động lực của sự phát triển. Văn hóa do con người sáng tạo ra và cũng chi phối toàn bộ hoạt động của con người, tạo nên giá trị làm người, giúp con người ngày càng hoàn thiện.

Đảng ta đã xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt và văn hóa là nền tảng tinh thần. Để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc với phương châm xuyên suốt “Dân tộc, Khoa học, Đại chúng” cần có một đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa có tâm, có tài. Đó chính là trách nhiệm của các cơ sở đào tạo về lĩnh vực văn hóa.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm hơn nữa tới lĩnh vực văn hóa, tới nhiệm vụ phát triển văn hóa, phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, tăng cường các nguồn lực đầu tư cho văn hóa nhất là về đào tạo, nghiên cứu về văn hóa. Bởi văn hoá sẽ khơi dậy, nhân lên tiềm năng sáng tạo của con người, huy động sức mạnh nội sinh to lớn trong mỗi người để đất nước có thể phát triển nhanh hơn, bền vững hơn.

Trong quá trình thực hiện tự chủ, Bộ VH,TT&DL, Bộ GD&ĐT cần quan tâm sát sao để Trường Đại học Văn hoá Hà Nội và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu về văn hoá có điều kiện để phát triển thành các trung tâm đào tạo có chất lượng, uy tín và Trường Đại học Văn hoá Hà Nội không chỉ phấn đấu thành một trung tâm đào tạo uy tín nhất nước mà còn trong khu vực và xa hơn là quốc tế.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm