Ukraine: Khoảnh khắc cả thế giới chú mục

Trong buổi lễ nhậm chức hôm nay tại Quốc hội, Tân Tổng thống Ukraine Poroshenko đã khẳng định với lãnh đạo nước Nga tại Normandy rằng Nga đã chiếm đóng Crimea, bán đảo đã, đang và luôn thuộc về Ukraine.
Ukraine: Khoảnh khắc cả thế giới chú mục
Ukraine: Khoảnh khắc cả thế giới chú mục ảnh 1Ukraine: Khoảnh khắc cả thế giới chú mục ảnh 2Ukraine: Khoảnh khắc cả thế giới chú mục ảnh 3Ukraine: Khoảnh khắc cả thế giới chú mục ảnh 4Ukraine: Khoảnh khắc cả thế giới chú mục ảnh 5Ukraine: Khoảnh khắc cả thế giới chú mục ảnh 6Ukraine: Khoảnh khắc cả thế giới chú mục ảnh 7Ukraine: Khoảnh khắc cả thế giới chú mục ảnh 8Ukraine: Khoảnh khắc cả thế giới chú mục ảnh 9Ukraine: Khoảnh khắc cả thế giới chú mục ảnh 10Ukraine: Khoảnh khắc cả thế giới chú mục ảnh 11Ukraine: Khoảnh khắc cả thế giới chú mục ảnh 12Ukraine: Khoảnh khắc cả thế giới chú mục ảnh 13Ukraine: Khoảnh khắc cả thế giới chú mục ảnh 14Ukraine: Khoảnh khắc cả thế giới chú mục ảnh 15Ukraine: Khoảnh khắc cả thế giới chú mục ảnh 16Ukraine: Khoảnh khắc cả thế giới chú mục ảnh 17Ukraine: Khoảnh khắc cả thế giới chú mục ảnh 18Ukraine: Khoảnh khắc cả thế giới chú mục ảnh 19Ukraine: Khoảnh khắc cả thế giới chú mục ảnh 20Ukraine: Khoảnh khắc cả thế giới chú mục ảnh 21Ukraine: Khoảnh khắc cả thế giới chú mục ảnh 22Ukraine: Khoảnh khắc cả thế giới chú mục ảnh 23Ukraine: Khoảnh khắc cả thế giới chú mục ảnh 24Ukraine: Khoảnh khắc cả thế giới chú mục ảnh 25Ukraine: Khoảnh khắc cả thế giới chú mục ảnh 26Ukraine: Khoảnh khắc cả thế giới chú mục ảnh 27Ukraine: Khoảnh khắc cả thế giới chú mục ảnh 28Ukraine: Khoảnh khắc cả thế giới chú mục ảnh 29Ukraine: Khoảnh khắc cả thế giới chú mục ảnh 30Ukraine: Khoảnh khắc cả thế giới chú mục ảnh 31Ukraine: Khoảnh khắc cả thế giới chú mục ảnh 32Ukraine: Khoảnh khắc cả thế giới chú mục ảnh 33Ukraine: Khoảnh khắc cả thế giới chú mục ảnh 34Ukraine: Khoảnh khắc cả thế giới chú mục ảnh 35Ukraine: Khoảnh khắc cả thế giới chú mục ảnh 36Ukraine: Khoảnh khắc cả thế giới chú mục ảnh 37Ukraine: Khoảnh khắc cả thế giới chú mục ảnh 38Ukraine: Khoảnh khắc cả thế giới chú mục ảnh 39Ukraine: Khoảnh khắc cả thế giới chú mục ảnh 40Ukraine: Khoảnh khắc cả thế giới chú mục ảnh 41Ukraine: Khoảnh khắc cả thế giới chú mục ảnh 42Ukraine: Khoảnh khắc cả thế giới chú mục ảnh 43Ukraine: Khoảnh khắc cả thế giới chú mục ảnh 44Ukraine: Khoảnh khắc cả thế giới chú mục ảnh 45Ukraine: Khoảnh khắc cả thế giới chú mục ảnh 46Ukraine: Khoảnh khắc cả thế giới chú mục ảnh 47Ukraine: Khoảnh khắc cả thế giới chú mục ảnh 48Ukraine: Khoảnh khắc cả thế giới chú mục ảnh 49Ukraine: Khoảnh khắc cả thế giới chú mục ảnh 50Ukraine: Khoảnh khắc cả thế giới chú mục ảnh 51Ukraine: Khoảnh khắc cả thế giới chú mục ảnh 52Ukraine: Khoảnh khắc cả thế giới chú mục ảnh 53Ukraine: Khoảnh khắc cả thế giới chú mục ảnh 54Ukraine: Khoảnh khắc cả thế giới chú mục ảnh 55Ukraine: Khoảnh khắc cả thế giới chú mục ảnh 56Ukraine: Khoảnh khắc cả thế giới chú mục ảnh 57Ukraine: Khoảnh khắc cả thế giới chú mục ảnh 58Ukraine: Khoảnh khắc cả thế giới chú mục ảnh 59Ukraine: Khoảnh khắc cả thế giới chú mục ảnh 60Ukraine: Khoảnh khắc cả thế giới chú mục ảnh 61Ukraine: Khoảnh khắc cả thế giới chú mục ảnh 62
Theo tienphong.vn