#UAV

11 kết quả phù hợp

Thiết bị UAV được triển khai ngoài thực địa.

Thiết bị bay giám sát môi trường

GD&TĐ - Đánh giá cao kết quả nghiên cứu, Viện trưởng Nguyễn Phi Sơn cho rằng, sản phẩm của đề tài là hệ thống thiết bị có khả năng ứng dụng cao trong công tác đo đạc thành lập bản đồ.
Ellipsis phát triển phần mềm dùng nhận dạng hình ảnh để xác định loại rác thải nhựa. Công ty cho biết, nó có thể phát hiện 47 loại rác khác nhau với độ chính xác 95%.

Xử lý rác thải nhựa toàn cầu nhờ UAV

GD&TĐ - Hành tinh của chúng ta đang chìm trong ô nhiễm rác thải nhựa. Nhựa được tìm thấy trên đỉnh núi cao nhất và cả rãnh đại dương sâu nhất thế giới.