Tỷ lệ hồ sơ công dân nộp tại nhà của Quận Bắc Từ Liêm đạt 67,8%

Bộ phận một cửa quận Bắc Từ Liêm (TP. Hà Nội).
Bộ phận một cửa quận Bắc Từ Liêm (TP. Hà Nội).

Thông tin trên được ông Nguyễn Kim Vinh, Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm cho biết tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội tổ chức chiều 6.8.

Theo đó, trong 7 tháng đầu năm, tổng số hồ sơ phải giải quyết trên địa bàn quận là 186.136 hồ sơ, giải quyết được 183.009 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,32%; Hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn là 182.735 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,85%; số hồ sơ đang giải quyết là 3.127 hồ sơ.

“Việc khảo khảo sát mức độ hài lòng của công dân và tổ chức đối với sự phục vụ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đạt kết quả tốt; đã tổ chức khảo sát mức độ hài lòng đối với 70 cá nhân, đại diện tổ chức, tỷ lệ hài lòng đạt 100%; 13 phường tiến hành khảo sát mức độ hài lòng đối với 2.399 cá nhân, đại diện tổ chức, tỷ lệ hài lòng đạt 99,96%”, ông Nguyễn Kim Vinh nhấn mạnh.

Thời gian qua, quận tiếp tục triển khai sử dụng phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của TP. Tiếp nhận và trả kết quả đúng hạn 100% hồ sơ hành chính.  

Tổng hồ sơ phải giải quyết cấp quận là 3.495 hồ sơ, tỷ lệ nộp trực tuyến đạt 100%, trong đó tỷ lệ hồ sơ công dân nộp tại nhà đạt 86,07%; tổng hồ sơ phải giải quyết cấp phường là 6.798 hồ sơ, tỷ lệ nộp trực tuyến đạt 100%, trong đó tỷ lệ hồ sơ công dân nộp tại nhà 4.609/6.798 hồ sơ đạt 67,8%.

Trả kết quả 575 hồ sơ qua đường bưu điện, góp phần hạn chế việc đi lại, tạo thuận lợi cho tổ chức và nhân dân.

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn trong 7 tháng, Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm cho biết: Kết quả thu ngân sách trên đạt hơn 1.543 tỷ đồng, đạt 54,4% dự toán TP giao. Chi ngân sách ước thực hiện 579,016 tỷ đồng, đạt 49,6% dự toán giao...