#Tủa Chùa

32 kết quả phù hợp

Người dân huyện Mường Ảng chăm sóc gia súc.

Xóa nghèo ở ‘vùng lõm’

GD&TĐ - Điện Biên hiện có 7 huyện nghèo. Với nhiều mô hình cụ thể, mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo tại các địa phương này giảm bình quân từ 5%.