Trường Hữu Nghị T78 được cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa có Quyết định số 3391/QĐ-BGDĐT về việc giao nhiệm vụ bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài.
Trường Hữu Nghị T78 được cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài

Theo Quyết định này, Bộ GD&ĐT giao Trường Hữu Nghị T78 thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài quy định tại Thông tư số 17/2015/TT-BGDĐT ngày 1/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho lưu học sinh của Trường.

Thời gian thực hiện từ ngày ký Quyết định này (3/11/2020) đến khi Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.

Trước ngày 15/12 hằng năm, Trường Hữu Nghị T78 báo cáo Bộ GD&ĐT (qua Cục Quản lý chất lượng) về tình hình, kết quả tổ chức bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài.

Cùng với Quyết định này, Bộ GD&ĐT cũng đã có Quyết định số 3390/QĐ-BGDĐT về việc giao nhiệm vụ bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài cho Trường Hữu Nghị 80.

Vi tảo có khả năng xử lý nước thải với giá thành rẻ.

Xử lý nước thải bằng vi tảo

GD&TĐ - Nuôi cấy vi tảo để chúng tự sinh sôi, sử dụng các chất ô nhiễm làm thức ăn… là công nghệ xử lý nước thải sinh học an toàn.
Bản in sách giáo khoa nổi cho người khiếm thị.

Sách giáo khoa hình cho người khiếm thị

GD&TĐ - Quy trình công nghệ của ĐHQG TPHCM, giúp các đơn vị nuôi dạy học sinh khiếm thị thuận tiện hơn trong việc chế bản sách giáo khoa dạng chữ nổi.