Trường ĐH, CĐ ký kết giao ước thi đua năm học 2018 - 2019

GD&TĐ - Trường Đại học Kiên Giang vừa tổ chức Lễ ký kết giao ước thi đua và giao lưu thể thao năm học 2018 - 2019.
Các đơn vị trong khối thi đua 10 ký kết giao ước thi đua
Các đơn vị trong khối thi đua 10 ký kết giao ước thi đua

Tại tỉnh Kiên Giang, Khối thi đua 10, năm học 2018 - 2019 có 5 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh: Trường Đại học Kiên Giang; Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang; Trường Cao đẳng Kiên Giang; Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang; Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang. Trong đó, Trường Đại học Kiên Giang được phân công làm khối trưởng.

Buổi lễ đã thông qua quy định về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của khối với các nội dung như: thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; thi đua thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; thi đua thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng; tổ chức bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng và công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ...

Cũng trong buổi lễ, các đơn vị đã tiến hành ký kết giao ước thi đua khối 10 năm học 2018 - 2019.