Trường đại học Kinh tế TP.HCM có hiệu trưởng mới

GD&TĐ - Theo quyết định vừa công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo, GS.TS Sử Đình Thành là Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.
GS.TS Sử Đình Thành - Tân hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế TP.HCM.
GS.TS Sử Đình Thành - Tân hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế TP.HCM.

Hội đồng trường Trường đại học Kinh tế TP.HCM đã thực hiện quy trình, quyết định GS.TS Sử Đình Thành là Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020-2025, trình Bộ GD&ĐT ra quyết định công nhận.

Trước khi nhận quyết định trở thành hiệu trưởng nhà trường, GS.TS Sử Đình Thành là Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu kinh tế và kinh doanh châu Á thuộc Trường đại học Kinh tế TP.HCM từ năm 2016, thành viên hội đồng trường.

GS Sử Đình Thành từng là giảng viên, trưởng bộ môn, trưởng khoa tài chính công Trường ĐH Kinh tế TP.HCM. Được bổ nhiệm chức danh Giáo sư năm 2015.