Trường Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH): 45 năm - những thành quả đáng tự hào

GD&TĐ - Trong 45 năm xây dựng và phát triển (27.10.1976 - 27.10.2021), Trường ĐH Kinh Tế TP. HCM tự hào đánh dấu vị trí quan trọng trên bản đồ giáo dục ĐH VN, từng bước khẳng định danh tiếng học thuật trên thế giới.
Trường Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH): 45 năm - những thành quả đáng tự hào

UEH không chỉ là một trong các trường đại học trọng điểm quốc gia, mà còn là một đơn vị giáo dục tiên phong, sáng tạo trên ba lĩnh vực: giáo dục, nghiên cứu và trách nhiệm xã hội - cộng đồng. 

Trên chặng đường 45 năm, “Tiên phong đổi mới - Tự chủ - Hội nhập quốc tế” theo các chính sách giáo dục, luật giáo dục Đại học sửa đổi luôn là “đòn bẩy” trong mọi hoạt động của UEH. Tinh thần này dường như được “chảy trong máu” của tất cả thế hệ lãnh đạo UEH qua các thời kỳ. Nhà trường luôn có tập thể các lãnh đạo “dám nghĩ - dám làm”, “thông minh - sáng tạo”, “có trách nhiệm - đáng tin cậy”, “quyết liệt - bền bỉ” để kế thừa, phát triển, chủ động xây dựng các chiến lược, chương trình, các mô hình quản trị đại học với “Hợp” (năm 1996, hợp thành trường Đại học Kinh tế trực thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh), với “Tách” (năm 2000, tách khỏi Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh trở thành trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo). Bằng những quyết sách và nỗ lực không ngừng, UEH đã có những thành quả vô cùng tự hào trong 45 năm qua.

Trường Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH): 45 năm - những thành quả đáng tự hào ảnh 1

Tiên phong thực hiện tự chủ đại học

UEH đã triển khai “Thí điểm tự chủ tài chính” (2008), “Thí điểm tự chủ toàn diện” (2014) và “Tiên phong tái cấu trúc” để trở thành Đại học đa ngành và bền vững giai đoạn 2021-2030. Trong dòng chảy đó, tinh thần Tự chủ đại học luôn là mong muốn mà tập thể lãnh đạo UEH hướng đến. Quá trình tự chủ của nhà trường đã sớm bắt đầu (1986 - 2000) từ khi trường áp dụng linh hoạt các quy định để sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn của Nhà nước, nguồn tự có giúp nhà trường có điều kiện phát triển về đội ngũ, nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất.

Từ năm 2008, UEH là 1 trong 5 trường đại học công lập xung phong thực hiện tự chủ chi thường xuyên. Năm 2014 đã đánh dấu một bước chuyển mình lớn khi là đại học công lập đầu tiên được Chính phủ đặt niềm tin trao quyền thí điểm tự chủ toàn diện.

Trường Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH): 45 năm - những thành quả đáng tự hào ảnh 2
UEH là đại học công lập đầu tiên được Chính phủ đặt niềm tin trao quyền thí điểm tự chủ toàn diện

Thành quả đổi mới giáo dục toàn diện

“Giáo dục toàn diện - Nghiên cứu vượt trội - Gắn với nhu cầu xã hội” được coi là giá trị nền tảng trong mọi chiến lược, chương trình hành động của UEH từ khi mới thành lập cho đến hiện nay. UEH xác định, giáo dục và nghiên cứu cần có những thay đổi về chất lượng, không chỉ đào tạo ra nguồn nhân lực được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng chuyên môn, mà phải có những tư duy mới, vận dụng được kinh nghiệm phát triển của các nước trên thế giới để đáp ứng được yêu cầu đổi mới và phát triển đất nước.

Chính vì vậy, Nhà trường đã có các chương trình tập trung vào “Đổi mới Giáo dục - Nghiên cứu” (1986-1996) và “Phát triển Giáo dục - Nghiên cứu” (1997-1999) thông qua đổi mới đội ngũ giảng viên, đổi mới cách dạy và học, đổi mới nội dung đào tạo, đa dạng hóa các loại hình đào tạo và hợp tác đào tạo quốc tế qua các chương trình sau đại học với các nước trên thế giới. Nghiên cứu khoa học cũng bắt đầu phát triển mạnh mẽ thông qua các hoạt động “Đổi mới nghiên cứu” như: nghiên cứu đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình; nghiên cứu các đề tài phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đổi mới quản lý, tiếp tục nghiên cứu khoa học lý luận cơ bản phục vụ việc hoạch định chính sách của Đảng và Nhà nước.

Giai đoạn 2000-2010, UEH thí điểm giảng dạy bằng tiếng Anh, đào tạo cán bộ cho các địa phương từ Quảng Trị đến Cà Mau, hợp tác đào tạo thạc sĩ liên kết với các trường đại học quốc tế. Thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, tỉnh, thành phố,... góp phần giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình đổi mới, phát triển đất nước.

UEH cũng đã thực hiện một bước nhảy vọt về “giáo dục toàn diện”“nghiên cứu vượt trội” trong giai đoạn 2011 - đến nay: đổi mới chương trình đào tạo theo hướng tiên tiến, chuẩn quốc tế; mở các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực mới (đô thị thông minh, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ); phát triển các chương trình liên kết nước ngoài, song bằng; giảng dạy bằng tiếng Anh ở các bậc, kiểm định và đảm bảo chất lượng quốc tế,... Nghiên cứu khoa học phát triển cả ứng dụng và hàn lâm, tăng cường công bố quốc tế, tham gia hoạch định chính sách, phát triển đất nước, kết nối tri thức thế giới…

Trường có 7 chương trình đạt chuẩn AUN-QA và 4 chương trình đạt chuẩn FIBAA (châu Âu); hợp tác với hơn 132 cơ sở, tổ chức giáo dục uy tín trên thế giới; phát triển và vận hành thành công 23 chương trình đào tạo liên kết; có trên 20 đối tác thân thiết trong hoạt động hợp tác đào tạo và hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế; từ 2011-2021 số lượng bài công bố quốc tế đã hơn 1170 bài, giúp UEH vươn lên dẫn đầu về công bố quốc tế tại Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh. Đối với các chương trình đào tạo theo Hiệp định, UEH là một cơ sở đào tạo đại học uy tín tại Việt Nam và là địa chỉ đào tạo tin cậy với đội ngũ doanh nhân, cán bộ quản lý kinh tế cho Lào và Campuchia. 

Trường Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH): 45 năm - những thành quả đáng tự hào ảnh 3
UEH luôn đẩy mạnh hoạt động hợp tác đào tạo và hợp tác quốc tế

GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Chủ tịch Hội đồng Trường UEH chia sẻ: “Thành quả của 45 năm qua là kết tinh của trí tuệ, sự nỗ lực, đoàn kết và tình yêu thương của tất cả lãnh đạo, giảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động, sinh viên và người học qua các thời kỳ, sự hỗ trợ của các đối tác của UEH trong và ngoài nước cùng với các giá trị cốt lõi được đúc kết qua thời gian. Tiếp nối những thành quả của 45 năm, tiếp tục khát vọng vươn lên, giai đoạn 2021 - 2030 UEH chính thức thực hiện chiến lược tái cấu trúc hướng đến Đại học đa ngành và bền vững, kết nối cộng đồng vì sự phát triển bền vững của xã hội. Tập thể UEH sẽ không ngừng nỗ lực vì mục tiêu chung của Nhà trường và góp phần rạng danh giáo dục đại học Việt Nam trên trường quốc tế”.