#trực tiếp

16 kết quả phù hợp

Học sinh sẽ quay trở lại trường kiểm tra học kỳ trực tiếp.

Hà Nội không chọn kiểm tra trực tuyến: Vì đâu?

GD&TĐ - Hà Nội quyết định cho học sinh nghỉ hè sớm (từ 15/5) và chỉ chọn hình thức kiểm tra học kỳ trực tiếp khi dịch bệnh được kiểm soát, học sinh trở lại trường. Phương án kiểm tra trực tuyến không được chọn do đâu?