Triển khai thực hiện Đề án thành lập Trường ĐH Thủ đô Hà Nội

GD&TĐ - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án thành lập Trường ĐH Thủ đô Hà Nội.
Triển khai thực hiện Đề án thành lập Trường ĐH Thủ đô Hà Nội

Theo đó, những công việc cần làm là tổ chức lễ công bố quyết định Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường; xây dựng tổ chức bộ máy và chuẩn bị cơ sở vật chất trang thiết bị.

Về dự án xây dựng Trường ĐH Thủ đô Hà Nội tại khu vực mới đã được quy hoạch tại xã Mai Lâm, xã Dục Tú, huyện Đông Anh, UBND thành phố yêu cầu xây dựng lộ trình cụ thể triển khai thực hiện;

Hoàn thành thủ tục pháp lý về diện tích đất xây dựng trường theo Đề án được phê duyệt; hoàn thành thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án xây dựng Trường; nghiên cứu mở rộng quy mô đất đai cho Trường ĐH Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2.

Trường ĐH Thủ đô Hà Nội được giao chủ trì, phối hợp với Sở GD&ĐT, Sở Nội vụ, các Sở, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch, lộ trình kiện toàn đội ngũ giảng viên cơ hữu và viên chức quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, phù hợp với ngành nghề đào tạo, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và trình độ đào tạo, bảo đảm thực hiện mục tiêu, chương trình giáo dục, đáp ứng về yêu cầu về giảng viên đại học và cán bộ quản lý theo quy định của Bộ GD&ĐT…