#trẻ 5 tuổi

15 kết quả phù hợp

Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đã đạt nhiều kết quả tích cực. Ảnh: Internet.

Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo đối mặt khó khăn nào?

GD&TĐ -Trong những năm qua, công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi tại các trường nông thôn, vùng khó đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, tiến tới phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo (3-4 tuổi), các trường phải đối mặt với không ít khó khăn.
Một tiết học ngoài trời của tại Trường Mầm non Trác Văn, tỉnh Hà Nam. Ảnh: NTCC.

Phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi: Khó khăn song hành đổi mới

GD&TĐ - Nhằm nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non (GDMN) cho trẻ 5 tuổi, các trường mầm non không chỉ tăng cường cơ sở vật chất mà còn tích cực vận động, tuyên truyền trẻ ra lớp. Tuy nhiên, việc nâng cao chất lượng phổ cập GDMN, đặc biệt ở vùng sâu vùng xa, vẫn gặp không ít khó khăn.
Nuôi dạy trẻ phát triển toàn diện tại Trường MN Họa My, TP Vinh, tỉnh Nghệ An khi chưa có dịch. Ảnh: TG

Chuẩn nào cho trẻ 5 tuổi trong giai đoạn tới?

GD&TĐ - So với hơn 10 năm trước đây, trẻ em đã có những bước phát triển tốt trong nhận thức, sức khỏe thể lực, ngôn ngữ… do có nhiều cơ hội tiếp xúc với các thiết bị số trong học tập và cuộc sống. Điều này đặt ra việc xây dựng Bộ chuẩn học tập và phát triển trẻ em 5 tuổi mới đáp ứng thực tiễn.