rssheader

02/12/2020

Vĩnh Long rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập

Hải Bình - 27/07/2019, 18:27 GMT+07 | Trao đổi
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Cụ thể, tỉnh sẽ đẩy mạnh việc hợp nhất các trường tiểu học trên cùng một xã, thu gọn các điểm trường trên nguyên tắc thuận lợi cho người dân và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Đến năm 2021 giảm 36 trường tiểu học - 18.4% và giảm 33 lớp - 1,17%. Rà soát, sắp xếp lại quy mô lớp học hợp lý, giảm các lớp có số lượng học sinh dưới 70% số lượng tối đa theo quy định.

Địa phương này cũng đổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng lực quản trị đơn vị; hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong từng đơn vị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu.

Rà soát, sắp xếp lại cơ cấu tổ chuyên môn, tổ công đoàn theo hướng tinh gọn; sáp nhập hợp lý các tổ chuyên môn có quy mô nhỏ, hoạt động chưa hiệu quả; nâng cao trách nhiệm của tổ trưởng, tổ phó trong việc tổ chức các hoạt động của tổ và bồi dưỡng chuyên môn cho tổ viên nhằm nâng cao chất lượng trong mọi hoạt động của từng đơn vị.

Đến tháng 12/2018, toàn tỉnh Vĩnh Long có 437 trường mầm non, phổ thông gồm: 130 trường mầm non (119 trường công lập, 11 trường tư thục); 187 trường tiểu học công lập; 89 trường trong học cơ sở công lập; 7 trường trung học cơ sở - trung học phổ thông công lập; 24 trường THPT công lập. Trong 426 trường mầm non, phổ thông công lập có 6.764 lớp/nhóm lớp và 208.299 học sinh công lập.

Mặc dù quy mô trường lớp được quan tâm sắp xếp hợp lý nhưng do điều kiện thực tế của từng địa phương nên nhìn chung vẫn còn nhỏ lẻ, gây khó khăn cho việc đầu tư cơ sở vật chất để đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng dạy học.

Đến nay có 151 trường mầm non, phổ thông công lập hạng 1 trở lên và 277 trường từ hạng 2 trở xuống; đặc biệt có 26 trường tiểu học dưới 10 lớp và 36 trường tiểu học có 10 lớp; 17 trường trung học cơ sở dưới 10 lớp. Tỷ lệ học sinh/lớp ở một số địa phương còn thấp so với định mức học sinh/lớp quy định.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm