Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

TP.HCM tăng cường giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh

Thảo Nguyên - 26/04/2019, 13:43 GMT+7 | Giáo dục
Học sinh TP.HCM nhặt rác tại biển Cần GiờHọc sinh TP.HCM nhặt rác tại biển Cần Giờ

Theo đó, Sở đề nghị các trường tuyên truyền, phổ biến, triển khai và thực hiện nghiêm túc các văn bảo chỉ đạo có liên quan về thực hiện Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2018-2020;

Cuộc vận động "Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước"; phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn TP; việc phát động phong trào "Chống rác thải nhựa"; rà soát, đầu tư, cải tạo, xây dựng nhà về sinh, cung cấp nước sạch trong trường học, đảm bảo an toàn thực phẩm và tăng cường vệ sinh môi trường trong trường học...

Tiếp tục thực hiện đổi mới, đa dạng hoa các mô hình, nội dung, hình thức phổ biến GD và truyền thông bảo vệ môi trường trong trường học phù hợp với từng nhóm đối tượng ở mỗi cấp học.

Tuyên truyền, vận động đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên chấp hành luật bảo vệ môi trường; đấu tranh bài trừ với hành vi xả rác ra đường và kênh rạch, thải rác đúng nơi quy định;

Thực hiện nếp sống văn minh độ thị; phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn vào các hoạt động GD và truyền thông tại các cấp học.

Giáo dục học sinh, sinh viên nhận thức về lối sống thân thiện với môi trường, thay đổi hành vi, hình thành thói quen tích cực trong bảo vệ môi trường, thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”; xây dựng TP văn minh-sạch-đẹp thông qua lồng ghép các nội dung GD và truyền thông về bảo vệ môi trường trong giảng dạy chính khóa, hoạt động GD ngoài giờ lên lớp.

Triển khai thực hiện phát động “Trường học không rác”; "Học sinh không xả rác” qua các hoạt động, phong trào vui chơi, giải trí, chương trình lồng ghép; thực hiện GD phòng, chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện, bảo vệ môi trường sinh thái, làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên…

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường; thực hiện nếp sống văn minh đô thị; phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn vào các hoạt động GD và truyền thông tại các cấp học.

Theo kế hoạch, các đơn vị sẽ được tham gia các lớp tập huấn về các văn bản liên quan vào tháng 5/2019. Dự kiến Sở sẽ kiểm tra việc thực hiện kế hoạch nói trên tại các cơ sở GD vào tháng 9/2019.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm