TP HCM: Kiểm tra toàn diện hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng

UBND TP HCM vừa ban hành Quy chế phối hợp quản lý, giám sát, kiểm tra toàn diện các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài trên địa bàn TP HCM.
TP HCM: Kiểm tra toàn diện hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng
TP.HCM: Kiem tra toan dien hoat dong kinh doanh tro choi co thuong - Anh 1

Máy trò chơi điện tử

Đối tượng quản lý, giám sát, kiểm tra gồm: các doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài trên địa bàn thành phố; các đối tượng được phép chơi và các đối tượng được phép ra vào các điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.

Nội dung quản lý, giám sát, kiểm tra gồm: điểm kinh doanh; thời gian hoạt động; số lượng, chủng loại máy và loại hình; quản lý, thiết bị trò chơi điện tử có thưởng, đồng tiền quy ước; mua, tái xuất và tiêu hủy đồng tiền quy ước, thiết bị trò chơi điện tử có thưởng; quản lý đối tượng được phép chơi, đối tượng được ra vào điểm kinh doanh; việc xây dựng và ban hành Quy chế quản lý nội bộ, kiểm soát nội bộ, và thể lệ trò chơi; quản lý về việc thanh toán và ngoại hối, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; việc chấp hành chế độ báo cáo; việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, lệ phí.

Theo Hải Quan