TP HCM hướng dẫn tuyển sinh lớp 1 tiếng Pháp song ngữ

GD&TĐ - Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh hướng dẫn các phòng GD&ĐT quận/huyện, các trường tiểu học có tham gia Chương trình song ngữ tiếng Pháp, thực hiện việc tuyển sinh lớp 1 năm học 2016-2017.
TP HCM hướng dẫn tuyển sinh lớp 1 tiếng Pháp song ngữ

Theo đó, về đăng kí tuyển sinh, phòng GD&ĐT quận, huyện có mở lớp 1 của chương trình báo cáo về Sở GD&ĐT số lượng tuyển của từng trường, địa điểm tổ chức khảo sát trước ngày 27/5/2016.

Các trường xây dựng kế hoạch, thông báo và hướng dẫn đăng kí tuyển sinh từ ngày 27/5/2016 đến hết ngày 17/6/2016 cho tất cả học sinh không phân biệt đối tượng trái tuyến.

Hình thức khảo sát: Thực hiện khảo sát bằng trắc nghiệm vào ngày 26/6/2016

Mỗi quận/huyện thành lập 1 Hội đồng coi và chấm bài khảo sát. Phòng GD&ĐT ra Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Hội đồng tuyển sinh, đồng thời báo cáo số liệu thí sinh đăng kí và số phòng dự tuyển về Ban Chỉ đạo Sở GD&ĐT chậm nhất vào 21/6/2016 .

Hội đồng tuyển sinh cần bố trí 1 giám thị (Chương trình Tiếng Việt) và 2 giám khảo (Chương trình tiếng Pháp) cho mỗi phòng khảo sát.

Mỗi phòng tổ chức khảo sát không quá 30 thí sinh và can chia làm 2 ca để đảm bảo cho thời gian khảo sát được gọn nhẹ. Các hội đồng cần chuuẩn bị phòng chờ cho học sinh và phụ huỵnh; có kế hoạch đảm bảo an toàn và nghiêm túc cho hoạt động của hội đồng.

Kết quả khảo sát không làm tròn số. Điểm xét tuyển dựa trên kết quả khảo sát, tính từ cao xuống thấp và không xét tuyển sinh điểm dưới 5/10.

Nhà trường, phụ huynh mong chờ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi.

Mong chờ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi

GD&TĐ - Thử nghiệm tại Trường Mầm non Ban Mai, Hà Đông, Hà Nội, theo đánh giá của giáo viên và phụ huynh đã ghi nhận những điểm mới, tích cực của chuẩn.