#tỉnh Quảng NInh

15 kết quả phù hợp

Hành trang vào đời cho học sinh là hoài bão vươn lên và lý tưởng sống cao đẹp.

Hành trang cho trò là hoài bão vươn lên

GD&TĐ - Giáo dục đạo đức, lối sống cho HS bằng việc trang bị cho các em hành trang vào đời là những giá trị cốt lõi, cao đẹp trong cuộc sống hàng ngày.