Tính mạng Tổng thống Iran bị đe dọa sau vụ tai nạn máy bay
Tính mạng Tổng thống Iran bị đe dọa sau vụ tai nạn máy bay
Tính mạng Tổng thống Iran bị đe dọa sau vụ tai nạn máy bay
Tính mạng Tổng thống Iran bị đe dọa sau vụ tai nạn máy bay
Tính mạng Tổng thống Iran bị đe dọa sau vụ tai nạn máy bay
Tính mạng Tổng thống Iran bị đe dọa sau vụ tai nạn máy bay
Tính mạng Tổng thống Iran bị đe dọa sau vụ tai nạn máy bay
Tính mạng Tổng thống Iran bị đe dọa sau vụ tai nạn máy bay
Tính mạng Tổng thống Iran bị đe dọa sau vụ tai nạn máy bay
Tính mạng Tổng thống Iran bị đe dọa sau vụ tai nạn máy bay
Tính mạng Tổng thống Iran bị đe dọa sau vụ tai nạn máy bay
Tính mạng Tổng thống Iran bị đe dọa sau vụ tai nạn máy bay
Tính mạng Tổng thống Iran bị đe dọa sau vụ tai nạn máy bay
Tính mạng Tổng thống Iran bị đe dọa sau vụ tai nạn máy bayTính mạng Tổng thống Iran bị đe dọa sau vụ tai nạn máy bayTính mạng Tổng thống Iran bị đe dọa sau vụ tai nạn máy bayTính mạng Tổng thống Iran bị đe dọa sau vụ tai nạn máy bayTính mạng Tổng thống Iran bị đe dọa sau vụ tai nạn máy bayTính mạng Tổng thống Iran bị đe dọa sau vụ tai nạn máy bayTính mạng Tổng thống Iran bị đe dọa sau vụ tai nạn máy bayTính mạng Tổng thống Iran bị đe dọa sau vụ tai nạn máy bayTính mạng Tổng thống Iran bị đe dọa sau vụ tai nạn máy bayTính mạng Tổng thống Iran bị đe dọa sau vụ tai nạn máy bayTính mạng Tổng thống Iran bị đe dọa sau vụ tai nạn máy bayTính mạng Tổng thống Iran bị đe dọa sau vụ tai nạn máy bayTính mạng Tổng thống Iran bị đe dọa sau vụ tai nạn máy bay

Tính mạng Tổng thống Iran bị đe dọa sau vụ tai nạn máy bay

GD&TĐ - Một quan chức Iran cho biết chiếc trực thăng chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và bộ trưởng ngoại giao của ông rơi hôm 19/5.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ