Tiêu hủy hàng chục nghìn con gia cầm do cúm A/H5N6

Tiêu hủy hàng chục nghìn con gia cầm do cúm A/H5N6

Tại tỉnh Quảng Ninh phát hiện ổ dịch xảy ra trong 1 hộ chăn nuôi thuộc xã Dực Yên, huyện Đầm Hà, tiêu hủy toàn bộ đàn gà 3.000 con. Tỉnh Thanh Hóa có 3 ổ dịch, buộc phải tiêu hủy hơn 20.000 con gia cầm. Tỉnh Nghệ An cũng có 3 ổ dịch, buộc phải tiêu hủy 344 con gia cầm. Riêng TP Hà Nội có 1 ổ dịch tại 11 hộ chăn nuôi thuộc xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ. Tổng số gia cầm mắc bệnh là 1.860 con, số gia cầm chết và tiêu hủy là 2.397 con.

Cục Thú y cho biết, cúm gia cầm đã được kiểm soát tốt, dịch bệnh không xảy ra trên diện rộng. Các ổ dịch xuất hiện rải rác, mỗi tỉnh xuất hiện ở 1- 2 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ có gia cầm chưa tiêm phòng vắc xin.

Dự báo, trong thời gian tới, dịch bệnh có thể tiếp tục xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau như: tổng đàn gia cầm rất lớn với 467 triệu con, điều kiện thời tiết bất lợi, nhu cầu vận chuyển, tiêu thụ, việc tổ chức tiêm vắc xin cúm gia cầm đạt tỷ lệ thấp...