Tiếp sức sĩ tử trước kỳ thi vào trường chuyên Hà Nội
Tiếp sức sĩ tử trước kỳ thi vào trường chuyên Hà Nội
Tiếp sức sĩ tử trước kỳ thi vào trường chuyên Hà Nội
Tiếp sức sĩ tử trước kỳ thi vào trường chuyên Hà Nội
Tiếp sức sĩ tử trước kỳ thi vào trường chuyên Hà Nội
Tiếp sức sĩ tử trước kỳ thi vào trường chuyên Hà Nội
Tiếp sức sĩ tử trước kỳ thi vào trường chuyên Hà Nội
Tiếp sức sĩ tử trước kỳ thi vào trường chuyên Hà Nội
Tiếp sức sĩ tử trước kỳ thi vào trường chuyên Hà Nội
Tiếp sức sĩ tử trước kỳ thi vào trường chuyên Hà Nội
Tiếp sức sĩ tử trước kỳ thi vào trường chuyên Hà Nội
Tiếp sức sĩ tử trước kỳ thi vào trường chuyên Hà Nội
Tiếp sức sĩ tử trước kỳ thi vào trường chuyên Hà NộiTiếp sức sĩ tử trước kỳ thi vào trường chuyên Hà NộiTiếp sức sĩ tử trước kỳ thi vào trường chuyên Hà NộiTiếp sức sĩ tử trước kỳ thi vào trường chuyên Hà NộiTiếp sức sĩ tử trước kỳ thi vào trường chuyên Hà NộiTiếp sức sĩ tử trước kỳ thi vào trường chuyên Hà NộiTiếp sức sĩ tử trước kỳ thi vào trường chuyên Hà NộiTiếp sức sĩ tử trước kỳ thi vào trường chuyên Hà NộiTiếp sức sĩ tử trước kỳ thi vào trường chuyên Hà NộiTiếp sức sĩ tử trước kỳ thi vào trường chuyên Hà NộiTiếp sức sĩ tử trước kỳ thi vào trường chuyên Hà NộiTiếp sức sĩ tử trước kỳ thi vào trường chuyên Hà Nội

Tiếp sức sĩ tử trước kỳ thi vào trường chuyên Hà Nội

GD&TĐ - Sáng 12/6, các thí sinh Hà Nội tiếp tục cuộc đua vào các trường chuyên của Sở. Đây là kỳ thi cạnh tranh rất cao với hơn 11 nghìn thí sinh dự thi.