rssheader

24/09/2021

Vi phạm trật tự xây dựng tại TPHCM giảm vì đâu?

Anh Tú - 08/09/2020, 13:08 GMT+07 | Thời sự
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Bình quân số vụ vi phạm trên một ngày là 1,9 vụ. Nếu so sánh với 6 tháng đầu năm 2019 là 8,5 vụ/ngày (thời điểm trước khi ban hành Chỉ thị số 23) thì số vụ vi phạm đã giảm, tỉ lệ giảm là 77,2%. 

Sở Xây dựng TPHCM cho biết, trong thời gian qua, sở này đã xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp xử lý, ngăn chặn công trình vi phạm trật tự xây dựng tiếp tục thi công khi chưa chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Hiện các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện góp ý để Sở Xây dựng hoàn chỉnh trình UBND TP xem xét, phê duyệt.

Quy chế này quy định các biện pháp áp dụng ngăn chặn công trình vi phạm trật tự xây dựng, trong đó có biện pháp cắt điện, nước (sau đồng hồ điện, đồng hồ nước); trách nhiệm, trình tự, thủ tục ngăn chặn công trình vi phạm trật tự xây dựng.

Tính đến tháng 8/2020, tổng số lượt truy cập ứng dụng phần mềm trực tuyến “Sở Xây dựng trực tuyến - App mobile SXD247” là 392.924 lượt. Sở Xây dựng TPHCM đã tiếp nhận 363 thông tin phản ánh qua
“App-SXD247” về lĩnh vực thoát nước, chiếu sáng đô thị, trật tự đô thị, cây xanh, nhà ở... Đến nay đã giải quyết 306 thông tin, đang xác minh giải quyết là 57 thông tin.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng TPHCM cũng đã đăng tải thông tin của 482 dự án nhà ở thương mại và nhà ở xã hội trên địa bàn TPHCM, trong đó đã cập nhật 355 văn bản chấp thuận đầu tư của UBND TPHCM, 31 văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND TPHCM, 84 văn bản công nhận chủ đầu tư của UBND TPHCM, 162 văn bản cho phép huy động vốn, 254 giấy phép xây dựng và 26 văn bản nghiệm thu công trình để người dân biết.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm