rssheader

25/07/2021

Ứng dụng KHKT phát triển kinh tế vùng miền núi phía Bắc

Giang Đông - 07/07/2019, 21:31 GMT+07 | Thời sự
Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn -  Phó trưởng Ban Kinh tế T.Ư phát biểu tại tọa đàm Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Phó trưởng Ban Kinh tế T.Ư phát biểu tại tọa đàm

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Phó trưởng Ban Kinh tế T.Ư, ông Nhữ Văn Tâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên và GS. TS Phạm Hồng Quang - Giám đốc Đại học Thái Nguyên cùng chủ trì tọa đàm

Tọa đàm được tổ chức nhằm cung cấp thêm luận cứ khoa học và thực tiễn cho tổng kết Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị về “Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020” và Kết luận số 26 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 37 nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp trong nghiên cứu và tư vấn chính sách giữa Ban Kinh tế T.Ư và Đại học Thái Nguyên.

Trong buổi tọa đàm, các đại biểu đã trình bày nhiều kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Đại học Thái Nguyên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng trung du và miền núi Bắc Bộ gắn với quá trình thực hiện Nghị quyết số 37 và Kết luận số 26 của Bộ Chính trị; Làm rõ vai trò của Đại học Thái Nguyên trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, công tác nghiên cứu và chuyển giao các kết quả nghiên cứu cho các địa phương trong vùng và chức năng tư vấn chính sách.

 GS.TS Phạm Hồng Quang phát biểu tại buổi tọa đàm

Đồng thời, thảo luận về tính đồng bộ và hiệu quả của các cơ chế, chính sách đặc thù đối với phát triển kinh tế - xã hội của Vùng, đặc biệt là các chính sách có liên quan đến liên kết phát triển vùng; phát triển nông nghiệp, nông thôn; phát triển khoa học và công nghệ; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực...

Bên cạnh đó, các nhà khoa học của Đại học Thái Nguyên cũng đã kiến nghị, đề xuất các quan điểm và giải pháp đột phá, phù hợp; các mô hình sản xuất, kinh doanh mới cần được nhân rộng và áp dụng nhằm phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045.

Phát biểu tham luận tại tọa đàm, GS. TS Phạm Hồng Quang đã nêu bật những kết quả thực hiện Nghị quyết 37 của TW giai đoạn 2004 – 2018 về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ, tư vấn chính sách. Đồng thời qua đây, đề xuất giai đoạn 2020 – 2035 và tầm nhìn 2045: cần tập trung đầu tư cho Đại học Thái Nguyên – cơ sở giáo dục đại học trọng điểm đa ngành với cụm tám trường đại học và cao đẳng đã được kiểm định chất lượng.

 Các đại biểu tham luận tại buổi tọa đàm.

Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn đã đánh giá cao các báo cáo khoa học được trình bày tại tọa đàm, khẳng định vị trí, thế mạnh, năng lực của Đại học Thái Nguyên, (2 thương hiệu lớn nổi bật về nông lâm, sư phạm); những kết quả nghiên cứu về nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo, cơ sở hạ tầng… đã bám sát nghị quyết 37 của Bộ Chính trị trong chiến lược phát triển của đại học.

Đồng chí nhấn mạnh: Sau 15 năm thực hiện nghị quyết số 37, bộ mặt của vùng đã có sự thay đổi lớn, phát triển nhanh về cơ sở hạ tầng: giao thông, công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, kinh tế cửa khẩu, văn hóa xã hội. khoa học công nghệ, kỹ năng, thái độ…

Chính vì vậy, đồng chí đề nghị buổi tọa đàm tập trung bàn bạc các giải pháp, định hướng nghiên cứu, đẩy mạnh ứng dụng KHKT để phát triển kinh tế các tỉnh vùng trung du, miền núi phía Bắc.

Tập trung vào quan điểm phát triển vùng, cần có quan điểm tổng thể, có cách tiếp cận liên vùng, kết hợp quốc phòng an ninh với rừng phòng hộ và kinh tế xã hội; tập trung nhiều hơn vào hạ tầng mềm (giáo dục, nguồn lực con người); nâng cao vai trò Đại học Thái Nguyên trong việc chủ trì các chương trình, trung tâm ươm tạo nông nghiệp, phát triển cơ chế chính sách…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm