rssheader

05/12/2020

Tỷ lệ thất nghiệp tại Việt Nam cao kỷ lục trong 10 năm

10/07/2020, 16:23 GMT+07 | Thời sự
Tỷ lệ thất nghiệp tại Việt Nam cao kỷ lục trong 10 năm

Tỷ lệ thất nghiệp cao kỷ lục trong 10 năm

Lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm trong quý II năm 2020 là 51,8 triệu người, giảm 2,4 triệu người so với quý trước và giảm gần 2,6 triệu người so với cùng kỳ năm trước. 

Đây là mức giảm nhiều nhất trong 10 năm qua. Trong đó, lao động giảm chủ yếu ở khu vực nông thôn và lao động nữ, số người có việc làm ở khu vực nông thôn giảm 1,8 triệu người so với quý trước và gần 2,1 triệu người so với cùng kỳ năm trước; Lao động nữ giảm 1,2 triệu người so với quý trước và gỉam 1,5 triệu người so với cùng kỳ năm trước.

Lao động có việc làm ở 3 khu vực kinh tế đều giảm so với quý trước và cùng kỳ năm trước. Lao động trong khu vực Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản là 17 triệu người (chiếm 32,9%), giảm 1,1 triệu người so với quý trước và giảm gần 1,7 triệu  người so với cùng kỳ năm trước.

Khu vực Công nghiệp và Xây dựng là 16 triệu người (chiếm 30,9%), giảm 497,7 nghìn người so với quý trước và giảm 287,7 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.

Khu vực Dịch vụ là 18,7 triệu người (chiếm 36,2%), giảm 778,1 nghìn người so với quý trước và giảm 642,6 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.

Lao động có việc làm trong quý II năm 2020 giảm tương ứng so với mức giảm của lực lượng lao động. Điều này cho thấy, Covid-19 đã khiến đa số người lao động phải tạm thời rời thị trường lao động, đặc biệt là tháng 4 khi các biện pháp giãn cách xã hội được áp dụng.

Nghiên cứu xây dựng gói hỗ trợ

Bà Vũ Thị Thu Thuỷ - Vụ trưởng Vụ thống kê dân số và lao động, cho biết, Chính phủ đề ra mục tiêu tỷ lệ thất nghiệp không quá 4%. Con số này ở quý II là 3,68%.

"Việt Nam đang khống chế dịch tốt, các hoạt động sản xuất cũng  phục hồi. Tuy nhiên, Việt Nam là nền kinh tế có độ mở lớn. Các nền kinh tế khác đang ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19. Do đó, chắc chắc tình hình việc làm sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng. Tình hình lao động việc làm phải gắn với tình hình sản xuất kinh doanh. Nếu Chính phủ không có biện pháp hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, kích thích tiêu dùng, có khả năng chúng ta không đạt được mục tiêu thất nghiệp dưới 4%".

Trước tình hình này, Tổng cục Thống kê kiến nghị cần đẩy mạnh việc thực hiện gói hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ, đảm bảo chi đúng đối tượng , kịp thời và hiệu quả.

Nghiên cứu để xây dựng các gói hỗ trợ đặc thù cho nhóm lao động yếu thế bao gồm lao động nữ và lao động không có trình độ chuyên môn kỹ thuật chịu tổn thương bởi Covid-19.

Đẩy nhanh việc thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh để phục hồi hoạt động kinh tế của tất cả các ngành, đặc biệt là các ngành chịu ảnh hưởng lớn bởi Covid-19.

Nhà nước cần có chính sách khuyến khích người lao động học tập nâng cao trình độ; Tập trung hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, đào tạo lại người lao động; Khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ phát huy tiềm năng và thế mạnh, góp phần giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh, xã hội.

Tổng cục Thống kê cũng khuyến nghị Doanh nghiệp và người lao động cần nắm bắt nhu cầu lao động của nền kinh tế trong bối cảnh chuyển đổi phương thức sản xuất đáp ứng yêu cầu mới sau sự bùng phát của Covid-19.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm