rssheader

08/03/2021

Trường ĐH Y Dược Hải Phòng thí điểm thi tuyển Hiệu trưởng

Thanh Tâm - 07/09/2018, 17:22 GMT+07 | Thời sự
Toàn cảnh khuôn viên Trường ĐH Y Dược Hải Phòng Toàn cảnh khuôn viên Trường ĐH Y Dược Hải Phòng

Việc thực hiện thí điểm đề án thi tuyển hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược Hải Phòng được kỳ vọng sẽ tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh. Từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; Tránh tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cũng như bảo đảm sự ổn định, phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, đáp ứng nhu cầu xã hội.

Theo quy định, người dự thi phải bảo đảm có đủ điều kiện, tiêu chuẩn về năng lực lãnh đạo, trình độ chuyên môn và các điều kiện khác theo yêu cầu của chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng.

Ứng viên tham gia thi trải qua vòng thi viết với nội dung thi kiến thức chung về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực quản lý, điều hành các hoạt động của cơ sở giáo dục đại học; Về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh Hiệu trưởng và các nội dung liên quan khác do Hội đồng thi tuyển quy định. Người đạt từ 50/100 điểm trở lên sẽ tham gia thi trình bày đề án.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Từ 11/9/2018 đến 03/10/2018 (tính theo dấu bưu điện đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện).Thông báo danh sách người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi: Từ 11/10/2018 đến 25/10/2018.

Vòng thi trình bày đề án, gồm: Đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển Trường Đại học Y Dược Hải Phòng; Chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự thi nếu được bổ nhiệm vào chức danh Hiệu trưởng; Kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo, trả lời các câu hỏi chất vấn của thành viên Hội đồng thi tuyển và của những người tham dự. Kết quả thi là điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng chấm đề án.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm