rssheader

27/10/2020

Tranh luận về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước

Minh Phong - 11/03/2019, 16:23 GMT+07 | Thời sự
Toàn cảnh phiên họp Toàn cảnh phiên họp

Sáng nay, tại phiên họp thứ 32 của UBTV Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trình bày báo cáo Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2015. 

Nên có quy định về xử phạt hành chính

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, đây là vấn về đang có ý kiến khác nhau. Có ý kiến cho rằng, Kiểm toán không phải cơ quan quản lý nhà nước nên không có quyền xử phạt hành chính nhưng KTNN cho rằng, cần có quy định này để tăng thêm quyền hạn của Kiểm toán.

Cho ý kiến về vấn đề này, ông Vũ Hồng Thanh - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cho rằng, đây là một cơ quan rất quan trọng nếu không giao cho thẩm quyền xử phạt hành chính để tổ chức triển khai, thực hiện những chức năng, nhiệm vụ của Kiểm toán mà chúng ta đang kỳ vọng thì rất khó để đạt được sự kỳ vọng đó.

Ông Thanh phân tích, không có quy định nào là cơ quan kiểm toán không được xử phạt hành chính. "Chúng tôi thấy trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kiểm toán được ký với các cơ quan, ban ngành thông tư liên tịch, được xử phạt hành chính thì tại sao chúng ta không giao. Nếu để việc này tốt hơn trong quản lý tài chính công, tài sản công thì chúng ta giao cho Kiểm toán?" - ông Thanh nêu vấn đề.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Khắc Định - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật nêu ý kiến: KTNN được quyền xử phạt các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực của mình, cũng không hạn chế là không được xử phạt hành chính. Luật Xử lý vi phạm hành chính không cho phép, không quy định nhưng không có nghĩa là cấm. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp

Phân vân về thẩm quyền

Phân vân về thẩm quyền, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho rằng, đây là cơ quan thiết chế đặc biệt được Quốc hội giao nhiệm vụ, không phải cơ quan của Quốc hội nhưng có quyền lực mà Quốc hội giao, cho nên phải đảm bảo thực hiện quyền lực này ở phạm vi nào, mức độ nào? Và chúng ta phải nghiên cứu thêm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng lưu ý, trong khi đây không phải cơ quan quản lý hành chính, nhưng nếu được xử phạt hành chính thì phải lập luận kỹ. "Tôi phân vân điểm này vì đã có Luật Xử phạt vi phạm hành chính rồi. Nhưng không phải là có ghi rồi mà Luật này không ghi. Cho nên ghi ở đây như thế nào là một vấn đề. Tôi đề nghị các đồng chí quan tâm điểm này" - Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nêu ý kiến

Về vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho ý kiến: chúng ta chưa có quy định về xử phạt hành chính đối với hoạt động thuộc lĩnh vực KTNN. Việc giao cho KTNN xử phạt hành chính cũng chưa thực sự phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Trong khi đó, Kiểm toán là cơ quan do Quốc hội thành lập nhưng không phải là cơ quan của Quốc hội và là một thiết chế độc lập chỉ tuân thủ theo pháp luật. KTNN rõ ràng không phải cơ quan quản lý nhà nước.

Đối tượng của KTNN là những cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức nhà nước, không có nhân dân ở đây. Luật này phải đồng bộ, thống nhất với Luật Xử lý vi phạm hành chính và các luật chuyên ngành khác.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm