rssheader

24/01/2021

Tổng Liên đoàn Lao Động “đòi” 30% nguồn thu của ĐH Tôn Đức Thắng: Phản ứng gay gắt từ cán bộ giảng viên TDTU

Công Chương - 09/06/2019, 09:21 GMT+07 | Thời sự
Khuôn viên trường ĐH Tôn Đức Thắng (TDTU) - ảnh: TDTU Khuôn viên trường ĐH Tôn Đức Thắng (TDTU) - ảnh: TDTU

Trường TDTU phải thực hiện nghĩa vụ trích nộp 30%?

Thông tin với PV Báo GD&TĐ, TS Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Hiệu trưởng TDTU, chia sẻ lý do của việc xuất hiện các đơn thư tố cáo bắt nguồn từ việc tháng 10/2017, TLĐLĐVN kiểm tra tài chính nhà trường. Sau đợt kiểm tra này, TLĐLĐVN đã đưa ra nhiều yêu cầu đối với nhà trường, đặc biệt trong đó buộc nhà trường phải thực hiện nghĩa vụ với TLĐLĐVN bằng việc trích nộp khoản phí có thể lên đến 30% kết quả tài chính sau khi đã nộp thuế - mức cụ thể do TLĐLĐVN quyết định.

Cụ thể công văn số 1933/TĐL ngày 29/11/2017 của TLĐLĐVN trả lời công văn của TDTU nêu: Theo Quyết định số 1684/QĐ-TĐT ngày 07/11/2006 của Tổng Liên đoàn về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp của công đoàn: “Đơn vị tự bảo đảm kinh phí hoạt động phải trích nộp cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp tối đa không quá 30% kết quả tài chính sau khi đã nộp thuế, mức nộp cụ thể do cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp quyết định”…

TDTU đã có văn bản không chấp nhận và dứt khoát không nộp khoản tiền phải thực hiện nghĩa vụ với Tổng liên đoàn và đã gửi công văn phản đối, viện dẫn quyết định 158 của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với Trường ĐH Tôn Đức Thắng và chỉ đạo của Thủ tướng tại công văn số 3995 năm 2008 khi chuyển trường này về TLĐLĐVN.

Theo TS Nguyễn Ngọc Sơn, việc buộc trường phải trích nộp cho Tổng liên đoàn 30% là khoản thu trái với thực tế quản lý và trái với quy định của pháp luật. Trong lịch sử giáo dục đại học Việt Nam chưa có tiền lệ một trường ĐH nào phải trích nộp phí 30% cho cơ quan chủ quản như yêu cầu này.  

Tổng Liên đoàn lao động xin ý kiến Bộ GD-ĐT về trường ĐH Tôn Đức Thắng - 2

Toàn cảnh trường ĐH Tôn Đức Thắng

Đại diện TDTU cũng cho biết thêm, cơ quan chủ quản này còn có nhiều chỉ đạo vi phạm quyền tự chủ của nhà trường và trái với các quy định của pháp luật hiện hành như: yêu cầu nhà trường trước khi có chủ trương, quy định quan trọng của hội đồng trường, lãnh đạo nhà trường (nhân sự, đầu tư…) đều phải thông qua cơ quan chủ quản trước đưa ra hội đồng trường quyết định.

Đặc biệt, trong vấn đề nhân sự của nhà trường, cơ quan chủ quản còn yêu cầu nhà trường phải thực hiện phù hợp với các tiêu chuẩn chức danh của công đoàn các cấp, trong đó có vấn đề về nhiệm kỳ hiệu trưởng nhà trường.

Điều đáng chú ý, Chủ tịch TLĐLĐVN cũng đồng thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường TDTU. Điều này cũng gây nhiều khó khăn cho trường, khi một số quyết sách của trường được thông qua tại kỳ họp Hội đồng trường, nhưng đến khi ký ban hành thì chủ tịch hội đồng trường không ký. Đồng thời thư ký của Chủ tịch TLĐLĐVN yêu cầu phải thêm vào một số nội dung trong nghị quyết nhưng lại không có trong cuộc họp...

TS Nguyễn Ngọc Sơn cho rằng: "TLĐLĐVN muốn chi phối hội đồng trường, không tôn trọng các quyền của hội đồng trường. Việc này cho thấy TLĐLĐVN đã áp dụng nhầm đối tượng trường chúng tôi - một cơ sở GDĐH đang được áp dụng cơ chế tự chủ - với các đơn vị sự nghiệp khác của công đoàn”.

SV TDTU trong giờ học thực hành. Ảnh TDTU

Tổng LĐLĐVN xin ý kiến Bộ GD&ĐT về ĐH Tôn Đức Thắng, vì sao ?

Sau khi thông tin TDTU phản đối cơ quan chủ quản xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, TLĐLĐVN đã có công văn gửi Bộ GD&ĐT xin ý kiến một số nội dung để chuẩn bị triển khai thực hiện Luật Giáo dục Đại học, trong vai trò là cơ quan chủ quản của TDTU.

Công văn do ông Trần Văn Thuật, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ ký trong đó nhấn mạnh lý do để chuẩn bị cho việc thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019.

Theo đó, Tổng LĐLĐVN nêu lý do về các nội dung chỉ đạo Hội đồng trường và Ban giám hiệu TDTU tại văn bản số 655/TLĐ ngày 07/05/2019 có phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành hay không? Có vi phạm chỉ đạo của Bộ GD&ĐT tại công văn số 499/BGDĐT-GDĐT ngày 14/02/2019 về việc chuẩn bị thực hiện Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ĐH?

Tại Điều 16, Hội đồng trường ĐH công lập, có thẩm quyền quyết định hiệu trưởng nhà trường theo thủ tục quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của trường và trình cơ quan có thẩm quyền ra quyết định công nhận. Vậy, việc tiến hành bổ nhiệm hiệu trưởng nhà trường thực hiện theo các quy định của Luật Giáo dục Đại học có phải thực hiện theo các quy định của Đảng và Tổng LĐLĐVN về cán bộ hay không? Các quy định của Đảng về công tác cán bộ có là căn cứ để quy định các nội dung, quy trình về cán bộ trong Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường hay không?

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 16 “Hội đồng trường của trường ĐH công lập là tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan”. Vậy khái niệm “quyền đại diện của chủ sở hữu” nên được hiểu thế nào? Cơ quan chủ quản thực hiện quyền của chủ sở hữu thông qua hội đồng trường bằng cách nào khi số lượng tham gia hội đồng trường chiếm tỉ lệ thấp, trong khi quy định tại Điểm c, Khoản 5 Điều 16 “Hội đồng trường làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định đa số…”?

Theo quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 16, Hội đồng trường có trách nhiệm “Quyết định và trình cơ quan quản lý thẩm quyền ra quyết định công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm hiệu trưởng đại học…”; “Khoản 1, Điều 20 “Hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học công lập do hội đồng trường, hội đồng đại học quyết định và được cơ quan quản lý có thẩm quyền công nhận…”. Vậy khái niệm “cơ quan quản lý có thẩm quyền” ở đây là cơ quan nào. Đối với TDTU, cơ quan quản lý có thẩm quyền có phải là Tổng LĐLĐVN không? Trong quy chế tổ chức và hoạt động của trường, có định danh rõ cơ quan quản lý là Tổng LĐLĐVN được không?

Tổng LĐLĐVN cũng đề nghị Bộ GD&ĐT xem xét tính hợp pháp của việc ban hành quy định các chức vụ chuyên môn giáo sư của TDTU… Đồng thời, cũng hỏi một số vấn đề về bằng cấp cũng như quy trình bổ nhiệm giáo sư của TS Lê Vinh Danh, hiệu trưởng nhà trường.

“Việc buộc trường phải trích nộp cho Tổng LĐLĐ VN 30% là khoản

thu trái với thực tế quản lý và trái với quy định của pháp luật. Trong lịch sử GDĐH Việt Nam chưa có tiền lệ một trường ĐH nào phải trích nộp phí 30% cho cơ quan chủ quản như yêu cầu này…” - TS Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Hiệu trưởng TDTU.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TDTU) được thành lập vào năm 1997, ban đầu là một trường đại học dân lập, sau đó được chuyển đổi sang bán công, rồi chuyển sang công lập thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ngày 11/6/2008, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 747/QĐ-TTg về việc đổi tên Trường ĐH Bán công Tôn Đức Thắng trực thuộc UBND TP.HCM thành Trường ĐH Tôn Đức Thắng và chuyển về trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Nếu các đại học công lập khác được Ngân sách nhà nước đầu tư như Luật giáo dục qui định, thì TDTU vẫn tiếp tục tự chủ tài chính hoàn toàn, không nhận chi thường xuyên và chi đầu tư từ Ngân sách nhà nước hay của TLĐLĐ.

Hiện Trường ĐH Tôn Đức Thắng  được QS xếp hạng TOP 291-300 trong hơn 500 đại học tốt nhất Châu Á; URAP (Tổ chức xếp hạng đại học theo thành tựu học thuật) xếp TDTU đứng thứ 2 Việt Nam và đứng thứ 1422 thế giới; Green Metric xếp TDTU hạng 142 trong TOP 750 đại học phát triển bền vững nhất thế giới; THE xếp TDTU trong TOP 101-200 đại học thế giới có ảnh hưởng nhất đến sự phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm