rssheader

22/09/2020

Tập trung phát triển giáo dục mầm non và phổ thông

Nguyên Vũ - 16/07/2018, 14:19 GMT+07 | Thời sự
Kỳ họp HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII Kỳ họp HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII

Sáng nay (16/7), Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII khai mạc kỳ họp thứ 7 với chương trình nghị sự diễn ra trong 3 ngày, từ 16 - 18/7/2018.

Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn trình bày diễn văn khai mạc.

Kỳ họp thứ 7 cũng bàn và ban hành 19 nghị quyết quan trọng, đáng chú ý là: Nghị quyết về một số chính sách phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết về bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, ca trù, Truyện Kiều, Mộc bản Trường học Phúc Giang và Hoàng Hoa sứ trình đồ, giai đoạn 2018 – 2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết về một số chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ngành y tế Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết về phát triển giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm