rssheader

19/09/2021

Tăng cường phối hợp, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trường học

Vân Anh - 30/08/2020, 06:34 GMT+07 | Thời sự
Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ năm học mới Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ năm học mới

Theo đó, Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị các đơn vị tiếp tục chủ động phối hợp cùng chính quyền và công an địa phương thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học theo Quy chế phối hợp số 505/QCPH/SGDĐT-CATP ngày 27/02/2017.

Hiệu trưởng nhà trường tổ chức tập huấn đến 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên về kỹ năng ứng xử, ứng xử văn hóa trong trường học giải quyết một số các tình huống sư phạm trong bối cảnh hiện nay và quán triệt đầy đủ nội dung những văn bản chỉ đạo về công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học.

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, tổ chức tuyên truyền trong cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng pháo thực hiện nghiêm túc Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo.

Tuyên truyền nâng cao kiến thức về giới tính, sức khỏe sinh sản, phòng chống xâm hại trẻ em cho nhà giáo, cán bộ, nhân viên trong nhà trường.

Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh tuyên truyền để cha mẹ học sinh thấy rõ trách nhiệm trong việc chăm sóc, giáo dục giới tính và bảo vệ con em mình phòng tránh nguy cơ bị xâm hại.

Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm tạo điều kiện cho học sinh được nâng cao nhận thức, kiến thức về giáo dục giới tính, kỹ năng, biện pháp tự bảo vệ mình tránh khỏi các tình huống bạo lực, xâm hại.

Kiểm tra cơ sở vật chất (tường bao, móng, trần, tường, cống rãnh, cây xanh, bàn ghế, bảng, hệ thống điện…) kịp thời phát hiện nguy cơ mất an toàn có biện pháp khắc phục, không để xảy ra tai nạn thương tích trong trường học.

Tăng cường kiểm soát và giám sát khi khách đến đơn vị liên hệ công tác, thực hiện nghiêm túc lịch trực cơ quan của lãnh đạo đơn vị và trực bảo vệ bảo đảm không để người lạ xuất hiện trong cơ quan đơn vị.

Tiếp tục tập trung tuyên truyền kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, hướng dẫn của Sở GD&ĐT về phòng, chống dịch Covid-19.

Thiết lập, công khai đường dây nóng để tiếp nhận và kịp thời xử lý các thông tin liên quan đến an ninh, an toàn trường học và bạo lực học đường. Tuyên truyền, cung cấp thông tin về Tổng đài điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em 111- trực 24/24 và miễn phí cước cuộc gọi.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm