rssheader

22/01/2021

Tăng cường đào tạo online khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại

12/08/2020, 18:35 GMT+07 | Thời sự
Tăng cường đào tạo online khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại

Tăng cường các giải pháp đào tạo trực tuyến là một nội dung quan trọng tại công văn số 1819/TCGDNN-ĐTCQ, do Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng ký ngày 11/8.

Công văn nêu rõ, dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại tiếp tục gây ra nhiều khó khăn cho công tác tuyển sinh, đào tạo của các nhà trường. Để thích ứng với tình hình mới, thực hiện tốt cả hai mục tiêu vừa tiếp tục duy trì các hoạt động tuyển sinh, đào tạo để đạt kế hoạch của năm 2020, vừa bảo đảm phòng chống dịch bệnh, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đề nghị các Sở LĐ-TB&XH và các trường trung cấp, trường cao đẳng tiếp tục tăng cường các giải pháp đẩy mạnh công tác tuyển sinh và tổ chức đào tạo.

Cụ thể: tăng cường các biện pháp truyền thông online và trực tiếp trên các phương tiện thông tin đại chúng để cung cấp đầy đủ thông tin về giáo dục nghề nghiệp, ngành, nghề, lĩnh vực đào tạo, chương trình đào tạo trong tình hình mới của nhà trường tới người học, đồng thời kết hợp với việc tiếp tục tổ chức các hoạt động truyên tuyền tư vấn tuyển sinh trực tiếp tại các vùng, địa phương, các trường phổ thông nơi không bị ảnh hưởng của dịch bệnh.

Tiếp tục phát huy các hình thức đào tạo trực tuyến đã áp dụng triển khai từ đầu năm, đồng thời kết hợp với hình thức đào tạo trực tiếp theo truyền thống đối với các nội dung yêu cầu phải có thời gian thực hành, thực tập.

Đẩy mạnh tổ chức đào tạo trực tuyến đối với 2 môn Tiếng Anh và Tin học thuộc khối các môn học chung bắt buộc theo chương trình đã xây dựng; khuyến khích các trường tự xây dựng chương trình các môn học chung còn lại theo hình thức trực tuyến giống như môn học Tiếng Anh và Tin học và chia sẻ cho các trường khác để sử dụng chung.

Hiệu trưởng các trường chủ động lựa chọn những nội dung chuyên môn, các môn học, mô đun có nội dung phù hợp để thiết kế, xây dựng bài giảng điện tử, hướng dẫn học sinh, sinh viên tự học, tự nghiên cứu với sự trợ giúp của giáo viên; thiết kế hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập phù hợp, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; xây dựng và ban hành quy chế đào tạo trực tuyến của trường, quy định quyền và trách nhiệm của giáo viên, học sinh - sinh viên trong đào tạo trực tuyến để bảo đảm tiến độ, chất lượng đào tạo theo yêu cầu.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giải pháp đào tạo trực tuyến của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã phát huy hiệu quả trong thời gian dịch bệnh Covid-19 vào thời điểm đầu năm nay.


Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm